Frederiksborggade 4

 

                     


Opført: 1887

Matrikelnummer: 148, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Alfred Thomsen


Beskrivelse

Ejendommen blev 1887 opført for brændevinsbrænder H. C. Vonsild med Alfred Thomsen (1853-1934) som arkitekt. Den er delt i to matrikler, hvoraf nærværende omfattes af de fire fag af facaden i retning mod Kultorvet.

Ejendommens facader udmærker sig bl.a. med relieffer og rosetter samt et kunstfærdigt murstensmønster på både anden etage og femte etage, ligesom frisen under kordongesimsen er rigt dekoreret.

 

Hele ejendommen med Rosenborggade til venstre og Frederiksborggade til højre

Foto fra august 2017

 

Facaden langs Frederiksborggade

hvor de fire fag til højre hører til nærværende matrikel

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Her set i retning mod Rosenborggade der anes til venstre

Foto fra august 2017

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk