Frederiksberggade 15 / Kattesundet 6

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 10, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette hjørnehus blev for brændevinsbrænder Peder Michelsen Hjarup bygget i årene 1795-1796. Det står med kælder samt tre etager og har fire fag til Frederiksberggade, et skråt hjørnefag samt ni fag til Kattesundet.

 

          Beboere

Simon Meisling (1787-1856) – der boede her i perioderne 1814-1819 og 1842-1844 – er bedst kendt som H. C. Andersens strenge lærer fra både Slagelse Latinskole og Helsingør Latinskole.

H. C. Andersen (1805-1875) flyttede 1825 ind hos Meisling i Slagelse, der dér var rektor og som i de følgende år lod sin elev forstå, at denne både var dum og i det hele taget ikke ville blive til noget. Meisling fik i 1826 rektoratet for Helsingør Latinskole, hvortil Andersen fulgte med som både elev og logerende. Først mange år efter tilgav Andersen sin gamle lærer Meisling al den spot og ydmygelse, han i ungdommen havde været udsat for.

Som oversætter har Meisling i mindre grad bemærket sig, da han bl.a. oversatte Shakespeares Døden i Venedig samt en lang række oldtidsdigte.

Simon Meisling

   Simon Meisling

 

Skuespilleren N. P. Nielsen (1795-1860) boede her i 1822 og var kendt som fortolker af Oehlenschlägers helteroller og af sin tid betegnet som en mangesidet naturbegavelse.

Egentlig var han uddannet på Landkadetakademiet i Bredgade (nuværende Østre Landsret), hvor han endte sin militære karriere med rang af premierløjtnant. N. P. Nielsens disponering for både det musikalske og poetiske fik ham til i 1820, at anmode Det Kongelige Teater om antagelse som skuespiller.

Samme år fik han så sin debut som hovedrolleindehaver i Axel og Valborg af Adam Oehlenschläger (1779-1850) og N. P. Nielsen blev straks et navn, der også beherskede Shakespeare-roller, ligesom hans navn knyttedes til jobbet som sceneinstruktør sammensteds.

Hans senere konflikter med teatrets direktør fra 1848 – Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) – betød omsider, at han fik sin pension i 1854. Uoverensstemmelserne havde også den effekt, at N. P. Nielsen måtte holde sin afskedsforestilling i Hofteatret på Christiansborg, idet Heiberg havde hindret en sådan på Det Kongelige Teater.

Efter Heibergs fratrædelse var den nye direktion mere imødekommende og Nielsen optrådte derfor lejlighedsvis på teatret frem til sin død, ligesom han tilsvarende havde gæsteroller i både Sverige og Finland.

N. P. Nielsen blev i 1824 gift med skuespillerinden Caroline Walter (1795-1869), men ægteskabet blev opløst. I 1834 giftede Nielsen sig med skuespillerinden Anna Wexschall (f. Brenøe; 1803-1856) og hun kendes af eftertiden under navnet Anna Nielsen.

Nielsen, N. P.

      N. P. Nielsen

 

I vejviseren for 1845 ses Docent i Mathematik Adolph Steen (1816-1886) som beboer her i hjørneejendommen.

     Adolph Steen

 

 

Virksomheder                    

Bygherren P. M. Hjarup havde her sit brændevinsbrænderi fra ejendommens opførelse i 1796 og frem til 1829.

 

Brændevinsbrænder Olrik købte ejendommen af Hjarup i 1829.

 

Brændevinsbrænder J. C. Lund købte ejendommen i 1842 og solgte den i 1872 til sin søn, tømrermester F. V. Lund.

 

I 1872 solgtes ejendommen til papirhandlerfirmaet Engelsen & Schrøder, der ejede ejendommen frem til ca.1965.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Frederiksberggade. Charles Haugbøll. Engelsen & Schrøder. 1964.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 58).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk