Frederiksberggade 12

 

                   


Opført: 1797-1798

Matrikelnummer: 33, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette klassicistiske forhus blev i årene 1797-1798 opført med kælder og tre etager for Gundel Marie Munch. Oprindelig lå indgangen i højre side, men efter en ombygning en gang i 1800-tallet flyttedes den til sin nuværende plads.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Beboere

Her i nr.12 boede den boghandleruddannede Salomon Soldin (1774-1837) fra 1823 og frem til sin død. På hans tid hed adressen Frederiksberggade 33.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af en stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Hanna Ruben døde i 1850 og i 1854 købte stiftelsen Trøstens Bolig på adressen Dyrkøb 1.

   Salomon Soldin

 

 

Virksomheder                    

Christine Bøttgers pigeskole lå her med sikkerhed fra 1826 og frem til 1848 og blev videreført under navnet Frøken Bøttgers højere Pigeskole. Skolen eksisterede frem til ca. 1900.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.58).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk