Fredericiagade 94

 

Fredericiagade 94 - lille - tv                    Fredericiagade 94 - lille - th


Opført: 1700-tallet

Matrikelnummer: 465, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Fredericiagade 94 består af to huse, som begge er beskrevet nedenfor. De udgør en del af Andelsboligforeningen Rigenshus.

 

Hjørnebygningen med fem fag mod Fredericiagade og to fag mod Rigensgade, der sandsynligvis blev opført i begyndelsen af 1700-tallet med kælder og tre etager.

 

Fredericiagade 94 - 1

Hjørnehuset med Rigensgade (t.v.) og Fredericiagade (t.h.)

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 2

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 3

Facaden til Fredericiagade med Rigensgade til venstre

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 4

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 5

Facaden til Rigensgade

Foto fra juli 2013

 

 

Det syv fag lange forhus mod Rigensgade blev for brændevinsbrænder C. Lindberg i tre etager opført i årene 1867-1868. Som det ses af billederne er der ingen adgang fra Rigensgade.

 

Fredericiagade 94 - 6

Forhuset til Rigensgade hører til adressen Fredericiagade 94

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 7

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 8

Foto fra juli 2013

 

Fredericiagade 94 - 9

Foto fra juli 2013

 

 

Som nævnt udgør Fredericiagade 94 en del af Andelsboligforeningen Rigenshus, hvis huse blev restaureret af Erik Møllers Tegnestue i perioden 1976-1980. Københavns Kommune præmierede dette arbejde i 1983.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 271).   

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 57).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk