Fortunstræde 5

 

Fortunstræde 5 - lille - tv                    Fortunstræde 5 - lille - th


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 150, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Fortunstræde 5 blev opført for snedkermester Casper Pers i årene 1795-1796. Det står som dengang med kælder og tre etager samt gavlkvisten på to fag; gavlkvistens vinduer er af kulørt glas. Facaden er blåpudset og mellem 1.og 2.sal ses indskriften Sadelmager – og Tapetsererlauget i København – Stiftet den 2.april 1460.

 

Fortunstræde 5 - 1

Foto fra marts 2008

 

Fortunstræde 5 - 2

Gavlkvistens vinduer er blyindfattede; et sjældent syn i indre København!

Foto fra marts 2008

 

Fortunstræde 5 - 3

Foto fra marts 2008

 

Fortunstræde 5 - 4

Foto fra marts 2008

 

 

Beboere

I 1818 ses kirurgen og øjenlægen C. C. Withusen (1778-1853) i vejviseren som beboer her i Fortunstræde 5.

Han blev 1796 dimitteret til Københavns Universitet og var det følgende år begyndt at studere kirurgi, men da pengene var små måtte han antage en stilling som kompagnikirurg. I 1801 blev Withusen dog kirurg ved Frederiks Hospital og 1803 tog han den kirurgiske eksamen og var 1805-1807 reservekirurg her Kirurgisk Akademi. ligesom han sideløbende hermed var reservekirurg ved Frederiks Hospital.

Studieophold 1807 til 1810 førte ham til Tyskland, Frankrig og Østrig, hvor han i sidstnævnte fik vakt sin interesse for en karriere indenfor oftalmologien*. Ved hjemkomsten blev han regimentskirurg i Lyngby og året efter i København, hvor han sideløbende hermed i 1812 blev lærer på Kirurgisk Akademi. Fra 1816 var han ekstraordinær professor og 1819 egentlig professor ved akademiet og blev samme år udnævnt til overkirurg ved Frederiks Hospital, hvor han med sine evner for diagnose og operation blev en stor autoritet.

Allerede i 1810 foretog Withusen en operation for stær med en nyere operationsmetode og med en voksende praksis blev han siden indenfor sit felt kendt som en stor kapacitet. I 1830 udnævntes han til hofkirurg og fratrådte samtid sin stilling som overkirurg ved Frederiks Hospital. Da Kirurgisk Akademi med universitetets medicinske fakultet i 1842 blev fusioneret til Det Lægevidenskabelige Fakultet blev Withusen dets professor.

Blandt kendte danske som kunstmaleren C. W. Eckersberg og overkirurgen Rasmus Samuel Thal (1785-1853) var også C. C. Withusen blandt dem som ramtes og døde af kolera i 1853.

*ifølge Sundhedsstyrelsen.dk omfatter oftalmologi “forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme i øjne og synsbaner samt sygdomme i øjenhuler, tåreveje og ydre øjenomgivelser“.

      C. Withusen

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 52).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk