Fiolstræde 8

Stiftsprovstsboligen       

 

Fiolstræde 8 - lille - tv                    Fiolstræde 8 - lille - th


Opført: 1840-1841

Matrikelnummer: 197a, Klædebo kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Fiolstræde 8 er en hjørnebygning med kælder og to etager, der i 1840-1841 blev opført til Frue Kirke som bolig for stiftsprovsten. Der er fire fag til Fiolstræde, herefter et skråt hjørnefag og endelig er seks fag vendt mod Store Kannikestræde. Både huset og muren langs Fiolstræde blev fredet i 1939.

 

Fiolstræde 8 - 9

Huset med Fiolstræde (t.v.) og Store Kannikestræde (t.h.)

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 10

Facaden til Store Kannikestræde set fra Fiolstræde

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 12

Igen facaden til Store Kannikestræde men her set i retning mod Fiolstræde

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 7

Facaden til Fiolstræde

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 6

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 5

Facaden til Fiolstræde

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 4

Muren blev som huset fredet i 1939

Foto fra juli 2015

 

 

Bemærk mindepladen i muren, der fortæller at Holberg her havde bolig til sin død i 1754. Det hus han boede i overvandt ikke englændernes bombardement i 1807.

 

Fiolstræde 8 - 2

Mindepladen er udført i marmor

Foto fra juli 2015

 

Fiolstræde 8 - 1

Her er muren set i retning mod Fiolstræde 8

Kastanietræet der ses rager op over muren er ikke det “originale” Holberg-træ

Foto fra juli 2015

 

Paul Fischer (1860-1934)

Holbergs kastanje i Fiolstræde set mod Frue Plads

Maleri fra ca.1927 – public domain

 

 

Beboere

Biskop Hans Fuglsang-Damgaard (1890-1979) boede her omkring 1934. Han var stiftsprovst og var Københavns biskop fra 1934 og frem til 1960.

H. Fuglsang-Damgaard

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 46).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk