Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - lille tv                    Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - lille th


Opført: 1810-1812

Matrikelnummer: 179, Klædebo Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: Poul Egeroed


Beskrivelse

Både nr. 34 og 36 blev opført af murermester Poul Egeroed (1761-1827) i årene 1810-1812:

 

 

Forhuset til nr.34 er fra 1810-1811 og står opført med kælder samt fire etager. Kælder- og stueetagen er refendfuget, mens de øvrige etager er pudsede. Gennemgående liséner ses både yderst til højre og venstre.

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 1

Frisen under førstesalen udgøres af en mæanderbort

Foto fra august 2006

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 2

Foto fra august 2006

 

 

Forhuset til nr.36 er fra 1812 og står opført med kælder samt tre etager. Kælder- og stueetagen er pudset og kvaderfuget, mens den øvrige facaden er i røde sten med hamborgfugninger.

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 3

Frisen er lavet i gips og er dekoreret med palmetter*

Foto fra august 2006

 

* palmetter er facadepynt formet som en vifte

 

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 4

Porten til nr.36

Foto fra august 2006

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 5

Foto fra august 2006

 

 

Det til forhuset nr.36 tilbyggede sidehus er også fra 1812 og står med kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger af sidehuset (pr. 29.januar 2023).

 

 

Beboere

nr.34:

Forfatteren og Nobelprismodtageren Johannes V. Jensen (1873-1950) boede hos en frøken Schytz  på 2.sal i nr.34 fra 5.februar 1899 til april 1899, hvor han flyttede til Kastellet og der aftjente sin værnepligt.

Han var født i Farsø, men flyttede 1893 til København for at læse medicin. Studierne droppede han imidlertid 1896 til fordel for et liv som bl.a. oversætter, debattør, dramatiker og ikke mindst digter og romanforfatter.

Hovedværket er romanen Kongens Fald der i 1900-1901 udkom i tre dele, som henholdsvis Forårets død, Den store sommer og Vinteren. Historien er en kronologisk fortælling der følger studenten og lejesoldaten Mikkel Thøgersens omtumlede tilværelse fra 1497 til 1535, hvis liv afspejler kong Christian II´s liv, der parallelt beskrives.

I hundredåret for Oehlenschlägers laubærkransning som Nordens digterkonge i Lund Domkirke hædredes Johannes V. Jensen i 1929 med et æresdoktorat på Lund Universitet, men hæderens krone på værket var dog Nobelprisen i litteratur, som han modtog 1944 i Stockholm.

Mestendels af sit voksenliv boede Johannes V. Jensen i København, der i høj grad var basen, når han kom hjem fra sine mange rejser og ophold. Han var bror til forfatterinden Thit Jensen (1876-1957).

Johannes V. Jensen

 

Ludvig Find

Johannes V. Jensen

1927 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Nr.36:

Årene 1830-1833 var Fiolstræde 36 bopæl for teologiprofessoren Jens Møller (1779-1833). 

Møller, Jens

       Jens Møller

 

Officeren og senere minister J. S. Fibiger (1793-1861) boede her omkring 1835.

       J. S. Fibiger

 

 

Virksomheder                    

Fiolstræde 34 står på en del af Vor Frue sogns assistenskirkegård, der strakte sig til Peder Hvitfeldts Stræde 7-9. Kirkegården blev indviet 13.august i peståret 1711, og allerede samme dag blev det første lig begravet. Det sidste lig blev begravet 4.november 1760, og var en 78-årig arbejdsmand. Kirkegården nedlagdes som flere andre assistenskirkegårde (red. assisterende kirkegårde), efter anlæggelsen af Assistens Kirkegård på Nørrebrogade i 1760.

Billedtekst: Kirkegården indtegnet på kort fra 1887. Kilde: Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949.

 

Fiolstræde 34-34a-c-36-36a-c - 6

Vangsgaards Antikvariat har til huse i nr.34

Foto fra juli 2005

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.50-51).

Københavns farver. 2.udgave. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. 2004.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.65-67).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk