Fiolstræde 1

Københavns Universitet, Konsistoriehuset og Universitetsbiblioteket              

 

Fiolstræde 1 - lille - tv                    Fiolstræde 1 - lille - th


Opført: ca.1420 / 1831-1836 / 1857-1861 / 1904 / 1907 / 1961 / 1996-1997

Matrikelnummer: 200, Klædebo Kvarter

Fredet: 1930

Arkitekt: Peder Malling, Johan Daniel Herholdt, Martin Borch, Kaj Gottlob og David Bretton Meyers Tegnestue


Beskrivelse

Den gråpudsede universitetsbygning blev opført i årene 1831-1836 efter tegninger af Peder Malling (1781-1865). Den gamle hovedbygning blev offer for englændernes bombardement i 1807. Facaden mod Frue Plads er inddelt i syv brede fag, der hver især afsluttes af gavle, hvor gavlene over indgangsportalen dog er noget højere end de øvrige. Øverst ses indskriften:

 

FREDERICUS SEXTUS

INSTAURAVIT  ANNO  MDCCCXXXVI

 

Dette skal forståes således, at kong Frederik VI (1768-1839) lod bygningen genopføre i perioden 1831-1836. Bemærk i øvrigt skjoldene med monogrammer for henholdsvis Christian I (1426-1481) og Christian III (1503-1559). Netop disse tre kongenavne angiver vigtige begivenheder i universitetets historie. Kong Christian I fik af pave Sixtus den Fjerde (1414-1484) tilladelse til oprettelsen af universitetet, der blev højtideligt indviet 1.juni 1479 og fandt sted i Frue Kirke.

 

Fiolstræde 1 - 1

Facaden set i retning mod Fiolstræde

Foto fra august 2006

 

Fiolstræde 1 - 2 - postkort

Postkort nr.711 udgivet af Stenders Forlag – ca.1910

 

Fiolstræde 1 - 3

Foto fra maj 2006

 

Fiolstræde 1 - 4

Indskriften i indgangsportalen

Foto fra maj 2006

 

Fiolstræde 1 - 5

Facaden set i retning mod Nørregade

Foto fra august 2006

 

 

Ad den brede trappe med de ni trin går man op og før man træder ind ses over døren en ørn. Under den ses indskriften: COELESTEM ADSPICIT LUCEM der betyder: Den skuer op mod det himmelske lys. Ordene skyldes teologiprofessor Matthias Hagen Hohlenberg (1797-1845), der motiverede sit argument med ørnens skarpe blik.

Via hovedindgangen kommer man ind i forhallen, der viser vægdekorationer af guldalderkunstnerne Georg Hilker (1807-1875) og Constantin Hansen (1804-1880). Her ses også marmorfigurer forestillende Athene og Apollo, der begge blev udført af billedhuggeren H. V. Bissen (1798-1868).

 

Fiolstræde 1 - 6 - annonce

Georg Brandes´ berømte forelæsningsrække fandt sted her på Universitetet

Annonce fra Illustreret Tidende nr.698, 9.februar 1873

 

 

I universitetets port nærmest Nørregade viser en stor tavle en række navne på unge studerende, som mistede livet under 2.verdenskrig. Tavlen er udført efter tegninger af arkitekten Kaj Gottlob (1887-1976).

Pladsen mellem Universitetet og Frue Kirke kaldes Frue Plads og her har der været kirkegård fra Absalons tid og frem til 1807, hvor pladsen blev anlagt. Den stjernemønstrede brolægning er fra 1853 og udgør et centrum for de mange gamle omkringliggende bygninger. Pladsens mange buster viser en perlerække af videnskabsmænd og kunstnere.

Fra porten nærmest Nørregade kommer man via Frue Plads ind i Lindegården, hvor bl.a. Konsistoriehuset fra ca.1475 (fredet 1930) kan beses. Den står i røde munkesten og kamtakkede gavle og blev restaureret i 1904 under ledelse af Martin Borch (1852-1937). Ifølge universitetets hjemmeside har konsistorium holdt sine møder her siden Reformationen i 1536.

Læs mere på www.ku.dk ved at trykke Velkommen – Besøg Universitetet – Universitetsfirkanten.

 

 

Universitetsbiblioteket med sin lange facade mod Fiolstræde opførtes i årene 1857-1861 af Johan Daniel Herholdt (1818-1902). Biblioteksbygningen består af to længer, hvoraf den korte har gavl mod Frue Plads og i forlængelse af denne ses den lange, som ender med gavl mod Krystalgade.

Facaderne er udført i forskellige røde og gule teglsten, der i mange forskellige former indgår som en del af dekorationen, der klart viste murstenens muligheder i den danske arkitektur. Under hensyn til brand-sikkerheden blev meget konstrueret i støbejern og med dette stykke arkitektur fik Danmark for alvor stiftet bekendtskab med historicismen, som særlig Herholdt var eksponent for. 

Arkitekt Kaj Gottlob (1887-1976) restaurerede bygningen i 1961, hvad der det følgende år blev fulgt op med en præmiering fra Københavns Kommune.

 

Fiolstræde 1 - 7

Facaden langs Fiolstræde

Foto fra juni 2007

 

Fiolstræde 1 - 8

Gavlen mod Krystalgade

Foto fra juni 2007

 

Fiolstræde 1 - 9

Langs Fiolstræde prydes facaden bl.a. af dekorative nedløbsrør

Foto fra juni 2007

 

Fiolstræde 1 - 10

Hovedindgangen ligger i Fiolstræde; den pompøse dør er udført i mahogni

Foto fra juni 2007

 

Fiolstræde 1 - 11

Gavlen mod Frue Plads

Foto fra juni 2007

Axel Holm (1861-1935)

Universitetsbiblioteket og Fiolstræde

Farvelagt radering fra 1925

Public domain

 

David Bretton-Meyers Tegnestue stod i 1996-1997 for endnu en restaurering af Herholdts gamle biblioteksbygning. Resultatet blev af Københavns Kommune præmieret i 1998.

 

 

Mod gården ses Magasinbygningen der som en tilbygning til Universitetsbiblioteket blev opført i 1907 under ledelse af arkitekten Martin Borch (1852-1937). Bygningen fordeler sig på kælder og fire etager.

 

Fiolstræde 1 - 12

Magasinbygningen ses i gården ved at benytte indgangen fra Frue Plads

Foto fra juli 2013

 

Fiolstræde 1 - 13

Magasinbygningen set fra Krystalgade

Foto fra juli 2013

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. K. Millech og K. Fisker. Udg. af Østifternes Kreditfor. 1951 (s.103-107 og 109).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.243 og 298 – Universitetsbiblioteket)

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.61).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999. 

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.37-53).

Mellem Vor Frue og Sankt Peder. Peter Linde. Nørbys Bogtrykkeri. 1956 (s.30-34 og 44-45).

Om ad Nørregade. Mogens Lebech. Daells Varehus. 1986.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk