Esplanaden 40-42

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1793

Matrikelnummer: 289, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Esplanaden 40-42 består af to forhuse:

 

 

Nr. 40 blev i 1793 opført for brændevinsbrænder Jacob Hansen og står som dengang med kælder samt tre etager.

 

Om nr.42 foreligger der for øjeblikket  inden oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere       

Historieprofessoren Frederik Schiern (1816-1882) boede 1860 i nr.40.   

  Frederik Schiern

 

Omkring 1840 boede kunstmaleren Anton Melbye (1818-1875) i nr.42. Melbye var blandt sin tids store marinemalere.

I sin erindringsbog Minder fra mine forældres hus omtaler Arthur Abrahams (1836-1905) flere af sin samtids kendte personer og nævner også Melbye, som får følgende karakteristik:

Han var en højst mærkelig Personlighed. Som han var genial i sin Kunst, var han ogsaa original i sit Væsen og hele Personlighed. Med sin blonde, opstrøgede Knebelsbart saae denne høje, kraftige, bredskuldrede Skikkelse godt ud. I hans Hjem, hvor jeg har besøgt ham, sad han ved sit Staffeli med en hvid Flonels Frakke og hvide Flonels Benklæder paa og en rød Fez paa Hovedet. Naar han gjorde en Pause i sin Malen, kunde han tage sin Guitar frem, og saa spillede han, saa det var en sand Fornøjelse! han var en fuldstændig Virtuos paa Guitar. Han talte fremmede Sprog, især Fransk, med megen Færdighed og var i det Hele taget fuld af Talenter. han havde set og oplevet Meget, og han forstod at fortælle derom. Men hans Fortællinger bare ikke altid Sandhedens Præg, og undertiden vidste man ikke, om han selv troede paa, hvad han sagde, eller om han mente, at Andre troede paa det. Jeg har saaledes hørt ham sige med største Alvor, da han talte om sit Ophold i Konstantinopel: >>Og saa sad jeg og passiarede med Sultanen, og saa sagde han: Hør nu, Melbye, nu skal vi have os en Snaps og saa skal vi ned og se paa mit Harem!<<   At Sultanen hverken drikker Snaps eller inviterer fremmede mandfolk til at se sit Harem, generede ham ikke!”.

     Anton Melbye

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.45).

Minder fra mine forældres hus. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1894 (om Anton Melbye, s.79-80).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk