Dronningensgade 43-49 / Sofiegade 3-7 / Overgaden Oven Vandet 32a-32c

Steinfass´ Gård og Sofiegården

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1770-1771 / 1773

Matrikelnummer: 186, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt / Box 25 Arkitekter


Beskrivelse

Matriklens to ejendomme er beskrevet nedenfor:

 

 

Overgaden Oven Vandet 32a-c blev i årene 1770-1771 opført for Johan Jacob Steinfass.

 

Fra 1973 stammer den moderne ejendom med sne skiftende vinduesplaceringer og farvevariationer. Den blev opført efter tegninger af Box 25 Arkitekter.

 

 

Kun Overgaden Oven Vandet 32a-c og Sofiegade 1 er fredet.

 

 

Beboere

Til Overgaden Oven Vandet boede kunstmaleren P. C. Skovgaard (1817-1875) i årene 1842-1843.

Med sine stemningsfulde landskabsmalerier – især med emner fra den sjællandske natur – anses han for værende en af Danmarks største malere. Foruden sit medfødte anlæg for tegning var det under moderens påvirkning og vejledning, at han kom til København i 1831 for at gå i lære hos kunstmaleren, professor J.L. Lund (1777-1867). Her indledtes venskabet med den jævnaldrende J. Th. Lundbye (1818-1848).

Skovgaards force var portrætmaleriet, men han valgte tidligt de friluftsprægede motiver af danske skove (især bøgeskoven) og altid i det af kunsthistorikeren L. N. Høyens udprægede ønske om nationalromantisk stil. Af hovedværkerne kan nævnes Landevejen ved herregården Vognserup fra 1849 samt Bøgeskov i maj fra 1857.

   P. C. Skovgaard

 

Et udvalg af P. C. Skovgaards værker ses herunder:

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Landevejen ved herregården Vognserup

1849 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Det er vennen, kunstmaleren J. Th. Lundbye (1818-1848), der tegner og samtaler med børnene.

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

I udkanten af landsbyen Vejby. Lundbye sidder ved vejkanten og tegner

1843 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Det er vennen, kunstmaleren J. Th. Lundbye (1818-1848), der tegner og samtaler med børnene.

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen

1857 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Frederiksborg Slot

1841 -Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Nysø på en klar efterårsdag

1853 – Thorvaldsens Museum – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Parti fra Møns Klint

1852 – Fuglsang Kunstmuseum – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Udsigt fra kunstnerens bolig i Løweners ejendom på Christianshavn. Vinterdag med sne

1854 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Maleren J. Th. Lundbye

1841 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Lorenz Frölich

Tegning fra 1845 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

P. C. Skovgaard (1817-1875)

Svend Grundtvig

Tegning fra 1848 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 63-64).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.147-148).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Box 25 Arkitekter

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk