Dronningensgade 3a-f

tidl. Filmskolen

 

                   

 


Opført: 1784 / 1848 / 1852 / 1855 / 1966-1967

Matrikelnummer: 199, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Lars Nymand Arkitekter


Beskrivelse

Dronningensgade 3a-f har sin adresse til trods også facader til Store Søndervoldstræde og Lille Søndervoldstræde. Bygningerne blev i 2000 udstykket til ejerlejligheder i Filmskolens gamle lokaliteter og indrettet under ledelse af Lars Nymand Arkitekter. Dette arbejde blev af Københavns kommune præmieret i 2001:

 

 

Nr.3a-b er Filmskolens gamle biografsal, der blev opført i 1966-1967. Den står i blot én etage og har facade til både Dronningensgade og Lille Søndervoldstræde.

 

Hjørnet af Lille Søndervoldstræde (t.v.) og Dronningensgade (t.h.)

Foto fra juli 2015

 

Facaden til Dronningensgade med indgangen til gården (t.h.)

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Nr.3a-b begynder her facaderækken ned ad Lille Søndervoldstræde

Foto fra juli 2015

 

Facaden til Lille Søndervoldstræde med Dronningensgade i baggrunden

Foto fra juli 2015

 

 

Nr.3c er et fire etager højt pakhus fra 1852, der blev opført for jernstøber Daniel Fr. Løwener (1805-1873). Det er bygget over syv fag med en enkelt gavlkvist. Pakhuset ligger ud til Lille Søndervoldstræde.

 

Pakhuset set mod Dronningensgade

Foto fra juli 2015

 

Hejsedørene der afsluttes med en gavlkvist vidner om fortidens aktiviteter

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

 

Nr.3d er det 11 fag lange forhus i Lille Søndervoldstræde, hvoraf tre fag ses blændet. Oprindeligt var der 14 fag, men tre fag blev nedbrudt i 1900. Forhuset står i tre etager samt mansardetage. Forhuset ligger ud til Lille Søndervoldstræde.

 

Forhuset nr.3d set i retning mod Dronningensgade

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Ejendommens nabo er Stanleys Gård hvis frontfacade vender mod kanalen

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

 

Nr.3e ligger ud til Store Søndervoldstræde og er en to etager høj fabriksbygning fra 1855, der blev opført for ovennævnte jernstøber Løwener. Bygningen er 14 fag lang og karakteriseres ved sit knæk i facaden efter de fire første fag regnet fra kanalen.

 

Forhuset til Store Søndervoldstræde set i retning mod kanalen

Foto fra juli 2015

 

Forhuset slår et lille knæk inden de fire yderste fag

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

Charmerende ser det ud med de gamle støbejernsvinduer

Foto fra juli 2015

 

Her er forhuset set i retning mod Dronningensgade

Foto fra juli 2015

 

Skorstenen er fra 1860 og blev forhøjet i 1929

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

 

Foto fra juli 2015

 

 

Nr.3f er hjørnebygningen til både Dronningensgade og Store Søndervoldstræde. Den blev opført i 1848 for ovennævnte jernstøber Löwener. Den står i to etager samt mansardetage og har fire fag til begge gader og et afskåret hjørne.

På gavlen mod gården ses en tilbygning med halvtag, som med sin et fag brede facade vender mod Dronningensgade. Hvornår denne tilbygning er fra vides ikke.

 

Hjørnebygningen med Dronningensgade (t.v.) og Store Søndervoldstræde (t.h.)

Foto fra juli 2015

 

Facaden til Store Søndervoldstræde

Foto fra juli 2015

 

De fire fag til Dronningensgade med Store Søndervoldstræde til højre

Foto fra juli 2015

 

Foto fra juli 2015

 

De fire fag til Dronningensgade samt den lille halvtagstilbygning

Foto fra juli 2015

 

Hjørnehusets fire fag til Store Søndervoldstræde

Foto fra juli 2015

 

Her er vi tilbage hvor vi begyndte med indgangsporten fra Dronningensgade;

bemærk halvtagstilbygningen til højre

Foto fra juli 2015

.

 

Mellem forhuset i Store Søndervoldstræde til pakhuset i Lille Søndervoldstræde har der været en forbindelsesbro, der blev opført i 1916. Er den her stadig?? (pr. 30.januar 2023).

 

 

Virksomheder

Daniel Fr. Løwener (1805-1873) grundlagde i 1838 her både jernstøberi og maskinfabrik, der efterhånden udfyldte hele matriklen. Virksomheden blev i 1857 overdraget til sønnen Valdemar Løwener (1830-1916) og medarbejderen C. J. Mørck og på dette tidspunkt var der mellem 150 og 200 ansatte.

 

Filmskolen blev grundlagt i 1966 af Theodor Christensen (1914-1967) med I. C. Lauritzen (1916-1993) som skolens første rektor og har gennem årene uddannet instruktører, fotografer, manuskriptforfattere m.fl. Blandt kendte uddannede instruktører her fra Filmskolens gamle lokaliteter kan nævnes Bille August (f.1948), Thomas Vinterberg (f.1969), Susanne Bier (f.1960), Lars von Trier (f.1956) og Lone Scherfig (f.1959).

Skolen overtog hele matriklen i 1965 og flyttede herfra til Holmen i 1998.

 

Hjørnebygningen (3a-b) rummede filmskolens biograf.

 

Pakhuset (3c) i Lille Søndervoldstræde var oprindeligt bygget som smedeværksted samt lager for Løweners støbegods. Omkring 1900 var der hestestald i stueetagen.

I 1916 indrettedes her en stolefabrik – Fritz Hansens Eftf. – der nu har sin produktion i Polen.

Fra midten af 1960erne indrettedes hele matriklen til brug for den nystartede filmskole.

 

Forhuset (3d) i Lille Søndervoldstræde har gennem tiden været benyttet til bl.a. vaskehus, vognremise, hestestald, foderloft, farveri samt beboelse som nu om dage.

 

Forhuset (3e) til Store Søndervoldstræde har virket som fabriksbygning for Løweners virksomhed.

Som i 3c har møbelfabrikken Frits Hansens Eftf. også her haft møbelproduktion og senere både udstillingslokaler og lager frem til 1965, hvor man samlede hele virksomheden i Allerød. Siden 2012-2013 har produktionen alene været i Polen.

 

Hjørnebygningen (3f) til både Dronningensgade og Store Søndervoldstræde har virket som fabriksbygning for Løweners virksomhed, men blev i 1916 indrettet til administrations- og udstillingslokaler for møbelproducenten Frits Hansen Eftf.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks ældste forretninger.

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. 1887-1905  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.304)

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.92-94).

 

Links

Møbelfirmaet Fritz Hansen

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk