Dronningens Tværgade 7-7a-b

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1794 / 1800 / 1879

Matrikelnummer: 274, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1999

Arkitekt: Hans Ondrup & A. Giedde


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus, mellemhus og baghus, der alle ses beskrevet nedenfor:

 

 

Som nr. 9 blev også dette forhus opført 1794 med kælder og tre etager af murermester Hans Ondrup (1751-1814) og A. Giedde (????). Som det ses på billederne nedenfor er stueetagen kvaderpudset i en rosa farve og over kordongesimsen er den hvide facade glatpudset. Det er en særdeles flot og dekorativ facade, der med små rosafarvede frontoner over førstesalens indfattede ydervinduer samt balustraden under disse giver ejendommen et eksklusivt præg. Et særkende ved facaden er endvidere de ikke så ofte sete sammenhængende sålbænke, der her ses i første og anden sals midterfag.

Billedtekst: De sammenhængende sålbænke.

                    Vinduesparti fra førstesalen.

 

 

Det sammenbyggede sidehus er som forhuset fra 1794. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Mellemhuset er fra 1800. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Baghuset og det dermed sammenbyggede sidehus er fra 1897 og har henholdsvis kælder og fire etager samt kælder og tre etager. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

Billedtekst: Baghuset og dets sidehus er malet okkergule.

 

 

Beboere

Arkæologen Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) var her boende i årene 1840-1850. 

Hans navn står synonymt med Treperiode-systemet, hvor han i 1836 opdelte forhistorien i henholdsvis Stenalder, Bronzealder og Jernalder, som han offentliggjorde i “Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed“; denne tredeling har siden været grundlaget for den arkæologiske forskning. På Trinitatis Kirkes loft åbnede han i 1819 “Oldnordisk Museum” for offentligheden og bidrog stærkt til, at fremme det brede publikums interesse for oldsager.

I 1853 flyttedes museet til Prinsens Palæ ved Frederiksholms Kanal, der i dag hedder Nationalmuseet (fra 1892), hvor Thomsen samlede både Antiksamlingen og Kunstkammerets samlinger. Desforuden medvirkede han også til oprettelsen af våbensamlingen i Tøjhuset (i dag Tøjhusmuseet).

    C. J. Thomsen

 

J. V. Gertner (1818-1871)

Christian Jürgensen Thomsen

public domain

 

Årene 1852-1861 var Dronningens Tværgade 7 bopæl for professor C. F. Allen (1811-1871).

       C. F. Allen

 

Søofficeren C. E. Dockum (1804-1893) havde sin adresse her fra 1853 til 1857.   

     C. E. Dockum

 

Fra 1862 var nationaløkonomen og politikeren C. N. David (1793-1874) beboer her i ejendommen.

I 1830 blev han professor i statsøkonomi og 1834 stiftede han ugebladet Fædrelandet, som til at begynde med blot var et oplysende organ, men snart  tillige et politisk blad tilskyndet af den voksende liberale bølge. Da David imidlertid lod trykke stærke politiske artikler foranledigede dette sagsanlæg og tiltale. David blev frifundet i 1835, men året efter afskedigedes han som professor.

Ikke desto mindre førte denne sag det med sig, at Frederik VI (1768-1839) nu ville indføre fuldstændig censur, men omtrent 500 af byens førende borgere sendte bønskrifter til kongen, og et af disse blev besvaret med ordene “thi ingen uden Vi aleene kan være i stand til at bedømme, hvad der er Folkets sande Gavn og Bedste“. En formulering der i eftertiden er blevet stående som “Vi alene vide“; en understregning af Frederik VI´s opfattelse af, hvorledes landet skulle styres.

C. N. David var nu ikke helt ude i kulden, idet han i de følgende årtier fik poster som medlem af Nationalbankens direktion, overinspektør ved  fængselsvæsenet o.m.a. Fra 1854 til 1873 bestred han stillingen som chef for Statistisk Bureau (nu Danmarks Statistik). Politisk blev han med tiden konservativ og var medlem af Folketinget 1849-1852 og senere Landstinget i årene 1866-1870.

       C. N. David

 

Her boede forfatteren, politikeren og avisudgiveren Edvard Brandes (1847-1931) fra 1888 til 1892. 

I 1865 blev han student fra det von Westenske Institut og fortsatte på Københavns Universitet, hvor han bl.a. studerede latin, hebraisk og græsk. Han blev i 1872 blev cand.mag. og i 1879 dr.phil. på afhandlingen Ushas og Ushashymnerne i Rigveda

I 1884 grundlagde han Dagbladet Politiken 1.oktober 1884 sammen med Herman Bing (1845-1896) og Viggo Hørup (1841-1902). Brandes, der op igennem 1870erne havde slået sit navn fast som teaterkritiker benyttede da bl.a. denne erfaring på avisen, hvor han blev medredaktør sideløbende med sit politiske arbejde i Folketinget, hvor han som medlem sad fra 1880 til 1894. Fra 1906 til 1927 repræsenterede han Radikale Venstre i Landstinget, ligesom han ad to omgange var finansminister (1909-1910 og 1913-1920).

Uvant med avisverdenen var han ikke, da han i årene 1875-1884 arbejdede som skribent og senere medredaktør for det Christen Berg-ejede Morgenbladet, hvor han indledte sine angreb mod Det Kongelige Teater, hvis ledelse han betegnede som ukyndige og uden forståelse for behovet med det kritiske og virkelighedsnære skuespil, som på denne tid blomstrede op. Af vejviserne for Købenavn fremgår det, at han i 1888 boede på 3.sal og fra 1889 til 1892 i stueetagen. Bror til litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927).

   Edvard Brandes

 

 

Virksomheder                    

Den gamle vinhandel Otto Suenson har til huse i forhusets kælderetage.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.39).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Jeudan

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk