Danneskiold-Samsøes Allé 51-53 / Fabrikmestervej 3-7 / Philip de Langes Allé 10

Meldahls Smedie, Hovedmagasinet (Nordre Magasin) m.fl.

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1767-1772 / 1860-1862 / 1863 / 1919 / 1932 / 1941

Matrikelnummer: 598, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Philip de Lange / J. B. Schottmann / Ferdinand Meldahl / Vilhelm Lauritzen Arkitekter


Beskrivelse

Matriklen rummer flere forskellige ejendomme, der alle er beskrevet nedenfor:

 

Danneskiold Samsøes Allé 51-53

Meldahls Smedie fra 1862 blev opført efter tegninger af arkitekten og byplanlæggeren Ferdinand Meldahl (1827-1908). Tegnestuen Vilhelm Lauritzen Arkitekter forestod i 1995-1996 en omfattende restaurering og ombygning, der af Københavns Kommune blev præmieret i 1996.

 

Fabrikmestervej 3

Værkstedsbygning fra 1941.

 

Mellem nr.3 og 5 ses en ejendom hvis opførelsesår endnu ikke er verificeret.

 

Fabrikmestervej 5

Værkstedsbygning fra 1941.

 

Fabrikmestervej 7

Hovedmagasinet (eller Nordre Magasin) er fra 1767-1772. Allerede i 1753 blev planerne lagt for to lange takkeladshuse (Nordre og Søndre Magasin), der skulle rumme takkelagen fra 20 linjeskibe. Tegningerne var udarbejdet af arkitekten Philip de Lange (1704-1766), men byggeplanerne blev skrinlagt. I 1766 besluttedes det at gennemføre byggeriet – samme år som Lange døde – men man benyttede hans tegninger, der dog med små ændringer af J. B. Schottmann (1734-1786), som fik bygningen opført for Søetaten i årene 1767 til 1772. Bygningen er hele 140 meter lang og var oprindelig i to etager, men blev i 1860 forhøjet til de nuværende tre etager.

Bygningen kendes også som Nordre Magasin da der på Galionsvej 40-78 ligger et Søndre Magasin (eller Takkelloftbygningen). Magasinerne var forbundet via en portal og en løbegang, der begge blev nedrevet i 1860.

 

Midt på matriklen ligger Marketenderiet der blev opført i 1932.

 

Philip de Langes Allé 10

Nordre Kontorbygning blev opført i 1863 og udvidet i 1919.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.294).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk