Danneskiold-Samsøes Allé 1

Arsenalet og Kuglegården

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1742-1744, 1771-1772, 1863, 1917

Matrikelnummer: 592, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Philip de Lange, Jacob Fortling, J. G. Zinn


Beskrivelse

Kuglegården – der ligger på Arsenaløen – er navnet på dette kompleks af bygninger, hvis ældste bebyggelse blev opført i årene 1742-1743. Stedet har sit navn fra tiden hvor man her opbevarede kanonkugler:

 

 

Philip de Lange (efter 1700-1766) er arkitekten bag de to knap 75 meter lange arsenalbygninger med den forbundne Kongeport, som opførtes for Søetaten (søværnet).

Begge arsenalbygninger er i gule flensborgsten opført i to etager over 19 fag, men de oprindelige tagkviste blev fjernet i 1838-1839.

Fra 1744 stammer Kongeporten med ovennævnte Philip de Lange som arkitekt. Selve udsmykningen blev forestået af hofstenhugger Jacob Fortling (1711-1761). Porten blev restaureret i 2002-2003 og finansieret via A. P. Møller-fonden.

 

Selve fløjbygningerne er fra 1771-1772 og opført i flensborgsten efter tegninger af ovennævnte Philip de Lange.

 

Kemisk Laboratorium blev til brug for Søværnet bygget i 1917.

 

Værftsbrovagtens lille kompleks er fra 1863 og blev opført efter tegninger af arkitekten J. G. Zinn (1836-1926).

 

Om Fyrmagasinet foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

Om Pumpehuset foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Bygninger og anlæg i Københavns Havn. Miljøministeriet. Planstyrelsen. 1988.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Holmen – fra flåde til folk. Frank Allan Rasmussen. Gyldendal. 2009.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk