Christianshavns Voldgade 50-54

 Lille Mølle

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1783

Matrikelnummer: 536, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Andreas Jensen Hallander


Beskrivelse

Matriklen rummer flere bygninger, der alle kan ses beskrevet nedenfor:

 

 

Lille Mølle er en såkaldt hollandsk mølle og blev i 1783 opført af Andreas Jensen Hallander. Den er ottekantet og står som oprindeligt i tre etager og stræbepiller.

I 1838 hærgedes møllen af en brand, men blev istandsat samme år. Møllevingerne blæste ganske enkelt af i 1897 og som en følge deraf nedtog man møllehatten til fordel for et tag, hvorover flagstangen blev sat. I forbindelse med at ægteparret Flach-Bundgaard i 1916 fik tilladelse til, at indrette møllen til beboelse erstattedes porten med en dør ligesom glasdøren blev etableret til adgang til den da nybyggede altan.

Den nuværendes forgænger var en stubmølle, der opførtes i 1669, men som blev nedrevet da den nuværende skulle opføres.

 

Den lille forbindelsesbygning er fra 1783 og binder møllen og møllerboligen sammen.

 

Møllerboligen er som møllen fra 1783, men blev genopbygget efter en brand i 1838. Den står i blot en etage og er på langs bygget over syv fag og i bredden på tre fag.

 

Dampmøllen som den fire etager, høje bygning kendes som blev opført i 1831, men blev genopbygget efter en brand i 1838. Den er på langs bygget over seks fag og i bredden på fire fag.

 

Om den lille enetages mellembygning med de tilskoddede vinduer foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

Lille Mølle, møllerboligen og dampmøllen

Tegning fra 1842 af H. G. F. Holm (1803-1861) der også kendes som Fattig-Holm

 

 

Beboere

Ægteparret, fabrikant og ingeniør Ejnar Flach-Bundgaard (1887-1949) og Johanne Flach-Bundgaard (1890-1973) boede i selve møllen fra 1916 til deres død.

 

Kunstmaleren Oscar Matthiesen (1861-1957) beboede i en lang årrække møllerboligen.

 Oscar Matthiesen

 

 

Virksomheder

Møllen var i funktion frem til 1890 og blev indtil 1909 benyttet som halmdepot for de nærliggende kaserners heste (kaserne lå i Bådsmandsstræde; nu Christiania, Strandgade og Wildersgade).

 

Frem til 1927 virkede dampmøllebygningen som fabrik, hvorefter den overgik til beboelse. Den virkede som kornmølle og husede senere i mange år Flach-Bundgaards virksomhed DIAF (Dansk Instrument- og Apparaturfabrik).

 

Flach-Bundgaard havde testamenteret møllen til nationalmuseet, der overtog den efter enkens død i 1974 og var offentligt tilgængeligt museum fra 1996 og frem til 2016, hvor man kunne opleve ægteparrets bolig, som de i sin tid havde indrettet den. nationalmuseet lukkede museet da der efterhånden blot var ca.1.000 gæster om året og fordi en påkrævet restaurering ville løbe op i mange millioner kroner.

 

Restauranten Bastionen & Løven lå her fra 1997 til 2016.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Berlingske Tidende (29.november 2016).

Danmarks industrielle miljøer. Henrik Harnow. Syddansk Universitetsforlag. 2011 (s. 384). 

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til gamle bygningers bevaring. Red. Robert Egevang. 1993 (s. 90-92).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

Lille Mølles historie (Nationalmuseets hjemmeside)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk