Christiansborg Ridebane

Christiansborg Ridebane blev etableret i forbindelse med opførelsen af det første Christiansborg (1733-1745). Adresserne 1-25 udgør de symmetriske Nordre og Søndre Ridebanefløje, der hver udgøres af en lav staldbygning, fulgt af en høj og bred bygning.

Herefter følger en smal, krum staldbygning og endelig lukker en smal længe selve fløjene mod Frederiksholms Kanal. Ridebaneanlægget er sammen med kirkeløngangsbygningen samt tværbygningerne med gennemkørslerne til Rigsdagsgården i dag de eneste bevarede dele fra det første Christiansborg Slot.

På selve ridebanen ses rytterstatuen af Christian IX (1818-1906) som blev udført af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945).

 

Find mere om Ridebanens bygninger ved at klikke på dette link:

Christiansborg Ridebane 1-25 / Bertel Thorvaldsens Plads 1-3 / Prins Jørgens Gård 1-13 / Vindebrogade 3-5 / Tøjhusgade 2-6 / Rigsdagsgården 1-12

 

Opførelsen af Nordre Ridebanefløj gik i gang 1738 og den stod færdig i 1742. Byggearbejderne på Søndre Ridebanefløj blev begyndt i juni 1740, men stoppede i efteråret på grund af forsyningsvanskeligheder. Først i januar 1744 kunne arbejdet genoptages; da under ledelse af den unge arkitekt Nicolai Eigtved (1701-1754). Eigtveds større artistiske formåen medførte en smukkere udformning end i nordfløjen og i 1746 kunne hele 87 rideheste og 165 køreheste tage plads i de nye staldbygninger.

 

Christiansborg Ridebane - 1

Ridebanen med Nordre Ridebanefløj og pavillonerne

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1911

 

Christiansborg Ridebane - 4

Ridehuset i Nordre Ridebanefløj

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1909

 

Christiansborg Ridebane - 2

Nordre Ridebanefløj set fra Christiansborg

Foto fra april 2009

 

Christiansborg Ridebane - 3

Indtil for få år siden lå dette springvand på Ridebanen,

men måtte desværre fjernes til fordel for de nuværende hestefolde

Foto fra april 2009

 

 

Buegangene var i tidligere tider et yndet sted at spadsere igennem bl.a. for H. C. Andersen (1805-1875), der i sin unge dage benyttede dem på sin vej til Hofteatret. Teologen og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) gik ad buegangene, når han skulle besøge sin forlovede Regine Olsen (1822-1904), der boede i rækkehusene De Seks Søstre, som lå hvor Slotsholmsgade 4-8 nu ligger (tidligere filial af Privatbanken).  

 

Christiansborg Ridebane - 5

Buegangene

Postkort af ukendt udgiver – afsendt i 1910

 

 

I det tidligere Rustkammeret indrettede arkitekten Nicoali-Henri Jardin (1720-1799) i 1766-1767 et hofteater i etagen over den store staldbygning. I 1842 restaureredes og ombyggedes Hofteatret af hofbygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860). På initiativ af teaterhistorikeren Robert Neiiendam (1880 -1966) blev det i 1922 indrettet som museum. Læs mere på www.teatermuseet.dk

 

 

Rytterstatuen med Christian IX (1818-1906) blev udført af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945), der var gift med komponisten Carl Nielsen (1865-1931). Forlægget til selve hesten fandt hun i Hannover og selve soklen blev tegnet af arkitekten Andreas Clemmensen (1852-1928). Rytterstatuen blev afsløret i 1927.

 

Christiansborg Ridebane - 6 - statue af Christian IX - Rudolf Olsen nr.56 - kort fra 1932

Rytterstatuen af Christian IX;

udført af Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945)

Postkort nr. 56 udgivet af Rudolf Olsen – afsendt i 1932

 

Christiansborg Ridebane - 7 - Parti fra ridebanen på Christiansborg - Stenders forlag nr.2014 - sendt i 1930

Parti fra Ridebanen med Christian IX´s rytterstatue

Postkort nr. 2014 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1930

 


 Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Teatermuseet

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk