Brolæggerstræde 3

 

Brolæggerstræde 3 - lille - tv                    Brolæggerstræde 3 - lille - th


Opført: 1796

Matrikelnummer: 77, Snarens Kvarter

Fredet: 1979

Arkitekt: Lauritz Thrane


Beskrivelse

Brolæggerstræde 3 blev af murermester Lauritz Thrane (1757-1809) opført i 1796 for brændevinsbrænder Jeppe Hans Lijngaard. Huset er på seks fag med kælder samt tre etager.

 

Brolæggerstræde 3 - 1

Foto fra marts 2007

 

Brolæggerstræde 3 - 2

Foto fra marts 2007

 

Brolæggerstræde 3 - 3

Foto fra marts 2007

 

 

Beboere

Litteraten Jørgensen-Jomtou (1791-1866) havde her sin bopæl i 1840.

Denne ejendommelige mand havde prøvet kræfter med så forskellige hverv som bl.a. væversvend, journalist og skriftstøber. Fra 1835 havde han fået kronprins Christian Frederiks bevågenhed og da denne blev konge (Christian VIII) fik Jørgensen-Jomtou en anseelig understøttelse som dennes betroede rådgiver.

Da Christian VIII imidlertid døde i 1848, røg rådgiveren ud i kulden og udløste en nærmest sygelig bitterhed, der endte med en dom for majestætsfornærmelse mod Frederik VII. Jørgensen-Jomtou endte sine dage som en blandt flere af Københavns originaler.

Jørgensen-Jomtou

 

Redaktør J. A. Hansen (1806-1877) var årene 1852-1853 bosiddende her i Brolæggerstræde 3, hvortil han var flyttet fra Larsbjørnsstræde 7.

I. A. Hansen kom til København i 1842, hvor han fik plads som bud på dagbladet Fædrelandet og siden som redaktør af ugebladet Almuevennen. I 1840erne påbegyndte han sin aktive deltagelse i dansk politik og fik hurtigt fodfæste i Bondevennernes Selskab, hvis sekretær han blev i 1842.

I 1848 fik I. A. Hansen sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og året efter blev han medlem af det første Folketing, hvor han repræsenterede Bondevennerne og trods divergerende opfattelser blev han dets leder i 1855. I Folketinget var hans indflydelse stor – ikke mindst for sine store agitatoriske evner – men også med sin flid og indsigt.

Han forlod Folketinget i 1866 for at blive forretningsfører i et forsikringsselskab, men den efterhånden så beundrede I. A. Hansen blev nu snart miskrediteret, da rygtet viste sig velbegrundet i sagen om underslæb over for det forsikringsselskab, som han arbejdede for.

I 1877 begyndte den opsigtsvækkende retssag hvor han stod sigtet for underslæb i størrelsesordenen 200.000 kr., men han døde imidlertid før retssagen var afsluttet. Herfra Larsbjørnsstræde flyttede I. A. Hansen til Brolæggerstræde 3.

*Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov

 

      I. A. Hansen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.36).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk