Bremerholm 1-3 / Østergade 23 / Lille Kongensgade 20-22

 

                   


Opført: beg. af 1700-tallet / 1754 / 1802 / 1851 / 1855-1856

Matrikelnummer: 17, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af flere huse, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Vi begynder med forhuset til Østergade 23, der er på seks fag og opført 1754 for remmesnider Johan Michel Møller. Dengang var huset kun på tre etager med mansardtag, men blev i 1852 forhøjet til de nuværende fire etager.

 

Østergade 23

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Østergade 23 samt hjørnehuset til Bremerholm (Magasins Torv)

Foto fra august 2017

 

Østergade 23 (t.v.) og hjørnehusets facade (t.h.)

Foto fra august 2017

 

 

Hjørnehuset Bremerholm 1 blev 1855-1856 opført for enken Louise D. Thomsen. Huset er fire etager højt og har seks fag til Bremerholm fulgt af et skråt hjørnefag samt tre fag til Østergade.

 

Hjørneejendommen Bremerholm 1 og Østergade 23 til venstre

Foto fra august 2017

 

Hjørneejendommens blot tre fag, brede facade til Østergade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Tavlen under førstesalens vindue i smigfaget er til minde om Politikens grundlæggelse

Foto fra august 2017

 

Mindetavlens tekst

Foto fra august 2017

 

Facaderne til Magasins Torv samt Magasin til højre

Foto fra august 2017

 

De seks fag til Magasins Torv

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Her et kig hen ad facaderne mod Lille Kongensgade og Magasin

Foto fra august 2017

 

 

Forhuset til Bremerholm er fire etager højt med trekantede gavlkviste og blev i 1802 opført over fire fag for skomageren Rasmus J. Lefoli.

 

Foto fra august 2017

 

Mellem første og anden sal er en fordybning med et a la grecque ornament

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Foto fra august 2017

 

 

Hjørnehuset Bremerholm 3 / Lille Kongensgade 22 blev opført for høker Bøvlingberg i 1851. Huset har tre fag vendt mod henholdsvis Magasins Torv (Bremerholm) og Lille Kongensgade og i midten et skråt hjørnefag.

 

Facaden til Magasins Torv med stormagasinet til højre

Foto fra august 2017

 

Et kig op ad facaden til torvet

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Torvets uofficielle navn er dog skiltet tæt på hjørnet

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Ejendommen med torvet (t.v.) og Lille Kongensgade (t.h.)

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Facaderne til Lille Kongensgade 22 og 20

Foto fra august 2017

 

Her er vi ved facaden til Lille Kongensgade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Facadens nedre del set mod Magasins Torv

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Ejendommen set mod torvet med Lille Kongensgade 20 (t.h.)

Foto fra august 2017

 

 

Lille Kongensgade 20 står med kælder samt fire etager og er formodentlig fra begyndelsen af 1700-tallet. Oprindelig var huset bygget i to etager bindingsværk over syv fag, men i 1754 blev forsiden grundmuret, etageforhøjet og ændret til de nuværende seks fag; i 1838 blev den fjerde etage tilbygget.

 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

  

Der er henholdsvis en portindgang og en dørindgang

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Efter restaurering og ombygning af alle matriklens bygninger i 1968 præmierede Københavns Kommune året efter for dette.

 

 

Beboere

Den tyskfødte læge, kirurg og forfatter Johan Clemens Tode (1736-1806) ses i vejviserne som beboer i Østergade 23 i 1772 og 1774-1776.

I 1757 ankom han til kom og gik i lære som kirurg (d.v.s. barber!). I 1767 udnævntes han til kongelig rejsekirurg og 1769 blev han dr.med. ved Københavns Universitet, hvor han også blev professor og for en periode var rektor. Tode udgav flere fagtidsskrifter men skrev også skuespil og fabler.

Johan Clemens Tode

 

 

Virksomheder

Dagbladet Politiken blev grundlagt den 10.oktober 1884 i hjørneejendommen Bremerholm 1. Stifterne af avisen var Edvard Brandes (1847-1931), Herman Bing (1845-1896) og Viggo Hørup (1841-1902).

 

 

Bremerholm 1-3 - Østergade 23 - Lille Kongensgade 20-22 - 1

Annonce fra Illustreret Tidende nr.7, 14.november 1886

 

Bremerholm 1-3 - Østergade 23 - Lille Kongensgade 20-22 - 2

Annonce fra Illustreret Tidende nr.7, 14.november 1886

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 249).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.34-35).

Københavnerbindingsværk. Keld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.275-277).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk