Bremerholm

Bremerholm strækker sig fra Østergade (Strøget) til Holmens Kanal overfor henholdsvis Nationalbanken og Holmens Kirke.

 

Bremerholm set fra Østergade; stormagasinet Magasin ses til venstre

Foto fra april 2009

 

Artiklen fortsætter after adresserne

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Bremerholm 1-3 / Østergade 23 / Lille Kongensgade 20-22

Bremerholm 2 / Østergade 27 / Lille Kongensgade 32

Bremerholm 4 / Lille Kongensgade 45

Bremerholm 6

Bremerholm 18 / Vingårdstræde 18

Bremerholm 22-24 / Vingårdstræde 17

Bremerholm 26

Bremerholm 28 / Dybensgade 14

Bremerholm 29 / Vingårdstræde 13 / Dybensgade 6

Bremerholm 31 / Dybensgade 7 / Laksegade 16

Bremerholm 33-39 / Holmens Kanal 2-18 / Vingårdstræde 1 / Laksegade 4-10 / Asylgade 7 / Vingårdstræde 3 / Laksegade 5-11 

 

Bremerholm set fra Holmens Kanal

Foto fra april 2009

 

Bremerholm har sit navn fra en holm, hvorfra der gik en bro for enden af den nuværende gade til København via Dybet (ved Dybengade). Bremerholms navn skyldes formentlig at kong Hans (1455-1513), da han omkring 1510 her anlagde et orlogsværft og hidkaldte tømrere og skibsbyggere fra Bremen. Bremerholm virkede tillige som straffeanstalt, hvor kriminelle afsonede dommene med hårdt fyisk arbejde. Som et supplement til værftsdelen anlagdes en reberbane i 1573, der kun delvis ses bevaret bag Charlottenborg.

Under Grevens Fejde i årene 1535-1536 blev gennemfarten via Dybet spærret af sænkede skibe og i årene efter opfyldt og derved landfæstnet med København. Orlogsværftet flyttedes i slutningen af 1600-tallet til Christianshavn og Bremerholm blev da til Gammelholm, fordi en del af flådens magasiner og værksteder blev tilbage. Den nye værftsø på Christianshavn blev for nemheds skyld døbt Nyholm.

Gaden Bremerholm hed oprindelig Ulkegade og på grund af gadens dårlige rygte med prostitution og druk, opfordrede lokale beboere myndighederne til at ændre navnet. Det blev så til navnet Holmensgade i 1823. Men lige lidt hjalp det med rygtet og i 1867 indgav gadens grundejere et andragende til magistraten om, at ændre gadens navn til enten Skippergade eller Havnegade. Dette blev afvist men grundejerne forsøgte sig igen i 1889, hvor de ville have ændret navnet til Gammelholmsgade, men også dette forslag blev afvist.

Navnet Holmensgade bevaredes frem til 1932, hvor gaden via nedrivning og omlægning blev bredere og samtidig fik sit nuværende navn. Til trods for at gaden fik et andet klientel fortsatte imidlertid den ueksemplariske levevis.

 

A. Larsen

Holmensgade 8

1884 – Øregaard Museum – public domain

 

Da Bremerholm var Holmensgade

Postkort nr.512 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Gårdparti fra Holmensgade

Postkort nr.591 udgivet af Fritz Benzen nr.591 – ca.1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Gamle københavnske gader. Harald Stubmann. Berlingske Forlag. 1968 (s.90-95).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 3).

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.  

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Bremerholm

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk