Bredgade 71

 

Bredgade 71 - lille - tv                    Bredgade 71 - lille - th


Opført: 1846-1847

Matrikelnummer: 184c, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1987

Arkitekt: Johan Frederik Holm


Beskrivelse

Fra 1853 stammer dette kompleks af forhus, sidehus og baghus, der alle blev opført efter tegninger af Johan Frederik Holm (1803-1877):

 

 

Forhuset er bygget over 14 fag og står i fem etager. Som det ses på billederne er det rigt dekoreret.

 

Bredgade 71 - 1

Foto fra august 2007

 

Bredgade 71 - 2

Foto fra august 2007

 

Bredgade 71 - 3

Foto fra august 2007

 

 

Sidehuset, der som forhuset er fra 1853, foreligger der for øjeblikket ingen billeder af eller oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

 

Baghuset, der som forhuset og sidehuset er fra 1853, foreligger der for øjeblikket ingen billeder af eller oplysninger om (pr. 30.januar 2023).   

 

 

Beboere

Juristen og ministeren H. I. A. Raasløff (1810-1893) står i vejviserne opført som beboer i 1862-1863 og med titel af Conferentsraad.

Raasløff, H.

   H. I. A. Raasløff

 

Nationalbankdirektøren Moritz Levy (1824-1892) havde sin adresse på anden sal i årene 1886-1892.

      Moritz Levy

 

Kirurgen og professoren Thorkild Rovsing (1862-1927) boede på 2.sal  i årene 1901-1909.    

Rovsing, Thorkild

  Thorkild Rovsing

 

Fra 1905 og frem til sin død havde arkitekten, byplanlæggeren og lokalpolitikeren Ferdinand Meldahl bopæl her i ejendommen.

Meldahl, med sit store netværk af politikere og finansfolk, formåede som ingen anden at sætte præg på det indre København. I 1858 blev han medlem af Kunstakademiet og 1864-1905 professor sammesteds og var desuden dets direktør 1873-1890 og igen 1899-1902.

Af hans mange tiltag skal nævnes opførelsen af Blindeinstituttet på Kastelsvej (1858), genopbygningen af Frederiksborg Slot (1860-1875), restaureringen af Rosenborg Slot (1866-1890) og ikke mindst færdiggørelsen af den Tietgen-finansierede Marmorkirke i årene 1876 til 1894.

Som byplanlægger havde han store visioner, hvor han eksempelvis foreslog, at omdanne Nationalmuseet til hovedbanegård samt nedrive Nyboder og Kastellet til fordel for nyt boligbyggeri! Fra 1866 til 1892 sad Meldahl som medlem af Københavns Borgerrepræsentation. En strålende karriere for en mand, der i 1844 blev udlært som murer.

Ferdinand Meldahl  

 

P. S. Krøyer

Portræt af arkitekten F. Meldahl

1882 – Statens Museum for Kunst – www.smk.dk – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.87).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.53).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk