Bopælsregister – Å

Såfremt adressen ligger indenfor de gamle volde og ejendommen stadig eksisterer er denne lavet som link. Man ledes så hen til adressens egen side med billeder og information om både ejendommen, beboere m.v. For fuldstændighedens skyld er også nævnt adresserne på de ejendomme, som sidenhen er nedrevet. Personregisteret er alfabetisk ordnet på efternavne og der anføres kun adresser frem til 1980.

 

Aabye, Jørgen (døbt Olsen; 1868-1959)  –  Kunstmaler

Aabye, Jørgen1886 – 1890   ikke undersøgt endnu!

1891 – 1892    Frederiksberggade 27, 2.sal (nedrevet) – opført som J. E. Olsen

          1893   Grundtvigsvej 3, Frederiksberg – opført som J. E. Olsen

1893 – 1894   Rejse til Tyskland, Østrig og Italien

1895 – 1902    ikke opført i vejviseren!

          1903   ikke undersøgt endnu!

       1903 – 1904    Ny Vestergade 18, 4.sal (nedrevet) – fra 1/11-1903 til 1/5-1904 og derefter frameldt

       1906 – 1907    Vestmannagade 2, st., Amager – fra 1/11-1906 til 1/11-1907 og dernæst frameldt

       1908 – 1909    Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/5-1908 til 1/5-1909 og dernæst frameldt

       1910 – 1911     Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/11-1910

         1911     Islands Brygge 9, 5.sal, Amager – fra 1/5-1911 og frameldt den 1/11-1911

       1912 – 1913     Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/5-1912 til 1/5-1913

         1913     Vester Voldgade 86, 3.sal (uden for voldene) – fra 1/5-1913 til 1/11-1913

       1913 – 1929    Classensgade 17B, 4.sal, Østerbro – fra 1/11-1913

       1930 – 1958    Gothersgade 143, 2.sal (København K men uden for voldene)

 

Aagesen, Andreas (1826-1879)  –  Professor

1826 – 1848   København

          1848   Deltog i Treårskrigen i Slesvig

1849 – 1851    København

1852 – 1871    Nytorv 5, 2.sal

         1872    Sortedams Dossering 47, Østerbro

       1873 – 1879    Ryesgade 46, Østerbro

 

Aakjær, Jeppe (1866-1930)Forfatter (bl.a. til sangene “Jens Vejmand” og “Ole sad på en knold og sang”) 

1866 – 1882    Aakjær ved Skive

              1883    ikke undersøgt endnu!

1884 – 1886    København (Blågård Seminarium)

1887 – 1888    Askov Højskole

1888 – 1889   Elbæk friskole

                                                          1890   ikke undersøgt endnu!

                                                          1891    Jørlunde

                                            1891 – 1892    Nørre Voldgade 102, 3.sal  til 15/9-1892; dernæst Nørregade 14, 3.sal

                                            1892 – 1895    Nørregade 14, 3.sal (nedrevet) til 1/5-1895; dernæst Rosengården 5, 2.sal

                                            1895 – 1897    Rosengården 5, 2.sal

                                                         1898    Bakkegårds Allé 15, 1.sal, Frederiksberg til 1/11-1898; dernæst Vesterbrogade 16, 3.sal

                                            1898 – 1901    Vesterbrogade 16, 3.sal til 1/11-1901; dernæst Vesterbrogade 13, 3.sal

                                            1901 – 1902    Vesterbrogade 13, 3.sal til 1/11-1902; dernæst Reventlowsgade 32, 4.sal

                                            1902 – 1903    Reventlowsgade 32, 4.sal (Vesterbro) til 1/5-1903; dernæst Ny Vestergade 62, 4.sal

                                            1903 – 1904    Ny Vestergade 62 (nu Tietgensgade) til 1/11-1904; dernæst Reventlowsgade 32

                                            1904 – 1905    Reventlowsgade 32, 4.sal, Vesterbro

                                                          1906   ikke opført i vejviseren!

                                                          1907    ikke undersøgt endnu!

                                            1907 – 1930    Gården Jenle, Salling ved Skive

 

Aamund, Joseph (1886-1967)  –  Fabrikant; far til Asger og Jane Aamund

Intet billede

  1938    Adelgade 79 (nedrevet)

 

Aarestrup, Emil (1800-1856)  –  Læge og digter

1800 – 1808    Fredericiagade 33 (Emil Aarestrup blev født i ejendommen)

1808 – 1819    Hjørnet af Antonigade og Pilestræde (ikke nærmere beskrevet)

1820 – 1827    Fiolstræde 16

1827 – 1838    Nysted, Lolland

1838 – 1849    Sakskøbing, Lolland

                                           1849 – 1856    Odense

 

Aarøe, Bendt Christian Magens (1828-1886)  –  Officer

1845 – 1848    København (gik på Landkadetakademiet)

1849 – 1853    ikke undersøgt endnu!

1854 – 1856    Nyborg

          1858    Store Kongensgade 51 (nedrevet)

          1859    Brolæggerstræde 1

          1860    Vesterbrogade 85

        1861 – 1862    Østerbrogade 64, Østerbro 

        1863 – 1865    Gammel Kongevej 74, Frederiksberg 

        1866 – 1867    Gammel Kongevej 76, Frederiksberg

          1868    Vestergade 22

        1869 – 1885    ikke undersøgt endnu!

        1886 – 1888    Vejle

 

Aaskow, Urban Bruun (1742-1806)  –  Læge

Intet billede

                                            1766 – 1770    København

                                            1771 – 1772    ikke undersøgt endnu!

          1773    Gothersgade (husnummer er ikke anført i vejviseren)

          1774    Antonigade 9

        1775 – 1776    Ved Stranden 14 (nedrevet)

        1777 – 1778    Østergade 18 (nedrevet)

          1780    Østergade 18 (nedrevet)

        1782 – 1791    Nytorv 19 (nedrevet)

        1792 – 1806   Frederiksholms Kanal 12

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Kraks vejvisere for København  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og Kvinders Boliger uddraget af Københavns Vejvisere 1770-1870. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Politiets Registerblade – adresser i København 1890-1923 

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk