Boldhusgade 2 / Admiralgade 26

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - lille - tv                    Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - lille - th


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 222, Øster Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen består af både hjørne- og sidehus og blev opført 1795-1796 med kælder samt fire etager for porcelænshandler Ulrich Schmidt:

 

 

Hjørnehuset blev forhøjet med en etage i 1846. Seks fag vender mod Admiralgade, herefter et skråt hjørnefag og fire fag til Boldhusgade.

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 1

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 2

Facaden til Boldhusgade

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 3

Indgangsdøren fra Boldhusgade

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 4

Facaden til Admiralgade

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 5

Facaden til Admiralgade set i retning mod Boldhusgade

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 6

Indgangsdør fra Admiralgade

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 26 - Boldhusgade 2 - 7

Indgangsdør fra Admiralgade

Foto fra juli 2009

 

 

Om sidehuset foreligger endnu ingen oplysninger (pr. 18.januar 2023).

 

 

Virksomheder                    

Her lå Studenterforeningen fra 1824 til 1835 og flyttede herfra til Peschiers Gård i Holmens Kanal 10-12. I 1844 flyttede Studenterforeningen tilbage hertil og var her til 1863. Denne gang blev det også Holmens Kanal, men da til hjørnet af Holbergsgade og Holmens Kanal. Derfra flyttede man så senere til Studiestræde 50, hvor man siden har haft til huse. Eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) kom af og til i Studenterforeningen, dels for at læse aviser her i Boldhusgade 2 og dels som oplæser af egne værker.

 

I sin erindringsbog Minder fra min studentertid har forfatteren Arthur Abrahams (1836-1905) bl.a. beskrevet huset i studenterforeningens tid:

Indgangen var fra Boldhusgade gjennem en snavset port, der førte ind til en endnu mere snavset Gaard. Fra Porten gik man tilvenstre op ad en Trappe, der ikke stod tilbage for Porten og Gaarden, hvad Renlighed angik. 

I dette Sted havde nu Studenterforeningen leiet første og anden Sal over Mezzaninetagen.

I Kjælderen boede en Frugt- og Grønthandlerske, hvis yppige Former gjorde, at hun aldrig af Foreningens Medlemmer kaldtes andt end “den tykke Kjældermadam” “.

 

Fra samme erindringsbog har Abrahams i forordet gengivet en vise fra tiden, mens foreningen holdt til her i hjørnehuset:

Hvor Boldhusgade hviler             

ved Gammelstrand og Admiral,   

mangen nabo høit til Kval

kneiser vort Hospital;

de stolte Mure smiler

i Rødt og Hvidt fra Top til Taa,

gjæstfrit Portene aabne staa,

naar man derind vil gaa.

Frygt ei Vægge og Stenbro skumle

og ei Foustager, der rumle

i Porten, i Porten

i Porten.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 28).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Minder fra min studentertid. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1896.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk