Boldhusgade 1 / Admiralgade 28 / Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2-8

  Forsvarsministeriet   

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - lille tv                    Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - lille th


Opført: 1796-1799 / 1936-1938

Matrikelnummer: 225, Øster Kvarter

Fredet: 1932 / 1950

Arkitekt: Frantz Philip Lange & Lauritz Thrane / N. P. P. Gundstrup


Beskrivelse

Denne karré består af tre forskellige ejendomme, henholdsvis Admiralgade 28 / Boldhusgade 1, Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2 samt Ved Stranden 8. De er hver især beskrevet nedenfor:

 

 

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 er en hjørneejendom, der af bygmestrene Frantz Phillip Lange (1756-1805) og Lauritz Thrane (1757-1809) blev opført 1798-1799 med kælder og fire etager. Der er seks fag til Boldhusgade, herefter et skråt hjørnefag samt syv fag til Admiralgade. I både kælder- og stueetagen er facaden kvaderpudset, mens de øvrige etager er i røde sten med hamborgfuger. Ejendommen blev fredet i 1950.

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Admiralgade 28 - Boldhusgade 1 - 1

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 set mod Boldhusgade

Foto fra juli 2009 

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Admiralgade 28 - Boldhusgade 1 - 2

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 med facaden langs Admiralgade

Foto fra juli 2009 

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Admiralgade 28 - Boldhusgade 1 - 3

Bemærk at kælder- og stueetagen er kvaderpudset,

mens den øvrige facade er i røde sten

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Admiralgade 28 - Boldhusgade 1 - 4

Facaden til Admiralgade – Boldhusgade anes yderst til højre

Foto fra juli 2009

 

 

Ved Stranden 8 er også en hjørneejendom, der blev opført for guldsmeden Christian Nielsen Lindbach i årene 1796-1797. Ejendommen består af kælder og fire etager, hvor tre fag vender mod Ved Stranden, fulgt af et skråt hjørnefag og endelig ni fag mod Boldhusgade. Ejendommen blev fredet i 1932.

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Ved Stranden 8 - 5

På ejendommen Ved Stranden 8 deles facaden af kordongesimsen over stueetagen

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Ved Stranden 8 - 6

De tre fag til Ved Stranden

Foto fra juli 2009 

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Ved Stranden 8 - 7

Indgangspartiet fra hjørnefaget

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Ved Stranden 8 - 8

Facaden til Ved Stranden 8 set fra Boldhusgade

– bemærk den kvaderpudsede stueetage

Foto fra juli 2009

 

 

Med kælder og fire etager står Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2, der blev opført for Nordisk Genforsikring i årene 1936-1938 af arkitekten N. P. P. Gundstrup (1877-1949). I alt 18 fag vender mod Ved Stranden, derefter følger et skråt hjørnefag samt fem fag mod Holmens Kanal. Til Admiralgade følger endnu et skråt hjørnefag og endelig er der 15 fag til Admiralgade.

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2 - 9

Ejendommen med Ved Stranden til venstre og Admiralgade, der skimtes til højre

Foto fra juli 2009 

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2 - 10

Facaden til Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2 - 11

Facaden til Admiralgade set fra Holmens Kanal

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2 - 12

Facaden til Admiralgade set mod Holmens Kanal

Foto fra juli 2009

 

Admiralgade 28 - Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2-8 - Boldhusgade 1 - her Holmens Kanal 42 - Ved Stranden 2 - 13

Facaden til Ved Stranden set mod Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

Matriklen set fra Christiansborgs slotstårn

Foto fra september 2014

 

Paul Fischer (1860-1934)

Ved Holmens Kirke

Årstal ikke angivet – public domain

Bagest i billedet ses de bygninger, der blev nedrevet til fordel for Holmens Kanal 42/Ved Stranden 2 fra 1936-1938,

der i mange år husede Forsvarsministeriet og nu huser dele af Miljø- og Fødevareministeriet

 

 

Beboere

I 1821 var Ved Stranden 8 bopæl for statistikeren og historikeren Frederik Thaarup (1766-1845).

 Frederik Thaarup

 

To år efter flyttede Eckersbergs svigerfar, arkitekten G. F. Hetsch (1788-1864) også ind i nr. 8.

       G. F. Hetsch

 

Komponisten H. S. Paulli (1810-1891)var i årene 1836-1837 blandt beboerne i Ved Stranden 8.

        H. S. Paulli

 

Fra 1818 til 1837 havde likørfabrikanten Peter Heering (1792-1875) sin adresse i ejendommen Admiralgade 28 / Boldhusgade 1.

I 1818 begyndte han at producere kirsebærlikør og med sin efterfølgende succes, grundlagde han i 1833 et rederi til sin eksport af likører. Han eksporterede især sine likører til Brasilien og Vestindien, hvorfra han importerede bl.a. sukker og kaffe. Da dampskibene efterhånden vandt indpas – til stor ulempe for Heerings sejlskibe – afviklede han efterhånden sit rederi. Han trak sig tilbage efter et slagtilfælde i 1869 og sønnen Peter Nicolai Heering tog over. Produktionen af de berømte likører indgik senere som en del af Danisco-koncernen.

  Peter F. Heering

 

Bogtrykkeren og redaktøren J. Davidsen (1813-1891) havde adresse på Boldhusgade 1 fra 1862 til tidligst 1870. Hans navn knytter sig især som forfatter til bogen Fra det gamle kongens København, der er en både topografisk og historisk skildring af hovedstaden har Davidsen givet eftertiden en vigtig kilde om København.

      J. Davidsen

 

 

Virksomheder                    

Forsvarsministeriet har til huse i Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2. Se mere på ministeriets hjemmeside www.fmn.dk  

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 28 og 237).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk