Badstuestræde 13

 

Badstuestræde 13 - lille - tv                    Badstuestræde 13 - lille - th


Opført: 1796-1799

Matrikelnummer: 128, Snarens Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

I perioden 1796-1799 blev denne ejendom opført med kælder og fire etager for blytækker Georg Philliph Schneider. Huset er på fem fag.

 

Badstuestræde 13 - 1

Foto fra november 2006

 

Badstuestræde 13 - 2

Foto fra oktober 2007

 

Badstuestræde 13 - 3

Foto fra november 2006

 

 

Beboere

Tidligere solodanser ved Det Kongelige Teater Carl Dahlén (1770-1851) boede her i årene 1828-1830 og igen omkring 1834. Han var H. C. Andersens danselærer og tillige 2. balletmester ved Det Kongelige Teaters balletskole, som dengang lå i Hofteatret på Christiansborg.

I maj 1820 søgte Andersen om optagelse på skolen, men blev afvist af balletmester Antoine Bournonville (far til August Bournonville). Da balletmesteren tog på rejse ansøgte Andersen dernæst 2.balletmesteren Carl Dahlén og blev derpå optaget til sæsonen 1820-1821.

H. C. Andersen var også hyppigt på besøg i privaten, hvor han bl.a. underholdt fru Johanne Dahlén (1770-1845) med dukketeater. Da dans ikke ligefrem var Andersens spidskompetence, blev han i stedet statist og optaget i koret, hvad han virkede som i sæsonen 1821-1822. I Mit Livs Eventyr står der “….tog mig med paa sin Dandseskole….”.

Herfra flyttede Dahlén til Badstuestræde 18.

      Carl Dahlén

 

Forfatteren bag Fantasterne, Hans Egede Schack (1820-1859), havde ifølge vejviseren sin bolig her i 1863. Han var aktiv ved Hippodrom-møderne i marts 1848 og senere på året som frivillig i Treårskrigen.

Schack blev indvalgt i Den Grundlovgivende Rigsforsamling i 1848 og blev i 1850 medlem af Folketinget, hvor han sad til 1853 stærkt optaget af udformningen af det offentlige lønnings- og pensionsvæsen. Året efter blev han sekretær i Landstinget og fra 1856 og til sin død, var han sekretær for konseilspræsidenterne P. G. Bang (1797-1861), C. G. Andræ (1812-1893) samt C. C. Hall (1812-1888).

Dog er det med romanen Fantasterne, at man husker Hans Egede Schack. Den udkom i december 1857 og er en interessant psykologisk skildring af tre drenge, Conrad (fortælleren), Thomas og Christian, som alle på forskellig vis i voksenlivet mærkes af barndommens vilde fantasier.

Hans Egede Schack var svoger til politikeren og matematikeren C. G. Andræ, hos hvem han i 1850 besøgte hver torsdag sammen med politikerne A. F. Krieger (1817-1893) og C. C. Hall (1812-1888).

Hans Egede Schack

 

I 1867 boede politikeren og skolebestyreren C. V. Rimestad (1816-1879) her en periode.

I 1832 blev han student fra Borgerdydsskolen og allerede i 1833 lærer sammensteds, 1845 skolens inspektør og fra 1846 til 1853 var han skolens bestyrer. Indtil 1852 lå skolen på adressen Klareboderne 3 og derfra flyttedes den til Bredgade. 

Han stillede op som kandidat til Den Grundlovgivende Rigsforsamling samt ved fire valg og først ved valget i 1854 blev han medlem af Folketinget, hvor han frem til 1866 (blev ikke genvalgt) sad som repræsentant for Bondevennerne. Rimestad skiftede politisk kurs til de Nationalliberale for hvem han repræsenterede i Folketinget 1869-1872.

Rimestad var redaktør for dagbladene Dags-Telegrafen i perioden 1864-1875 og for Nationaltidende i årene 1876-1878. Ved en fusion af to eksisterende foreninger var han desuden stifter af Arbejderforeningen af 1860, der skulle fremme arbejderklassens oplysning og dannelse, hvilket var helt i tråd med hans mangeårige engagement i bedringen af arbejdernes levevilkår.

Christian Rimestad

 

Skuespilleren Ib Schønberg (1902-1955) boede her som ung i årene 1925-1926.

      Ib Schønberg

 

 

Virksomheder                    

I 1860erne lå her en pigeskole bestyret af en kvinde ved navn Andrea Adrian. 

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Badstuestrædet 1940. Peter Linde. 1940.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 26-27).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk