Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k

Christian VIII´s Palæ – tidligere Levetzaus Palæ

 

Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k - lille - tv                    Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k - lille - th


Opført: 1750-1760

Matrikelnummer: 148, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Christian VIII´s Palæ (Levetzaus Palæ) blev opført 1750-1760 for gehejmekonferensråd, grev Christian Frederik Levetzau (1682-1756).

 

Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k - 1

Foto fra februar 2011

 

Amalienborg består af fire rokokopalæer opført på den ottekantede slotsplads og er hver især opført over 11 fag med kælder samt to og en halv etage. Pavillonerne er hver på to etager og forbinder palæerne med de ligeledes toetagers portbygninger. Efter branden på det første Christiansborg flyttede kongefamilien hertil og har siden resideret her.

 

Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k - 2

Pavillonen ved Amaliegade der ses til højre

Pavillonerne blev forhøjet med en etage efter kongefamiliens indflytning på Amalienborg i 1794

Foto fra februar 2011

 

 

Beboere          

I palæet boede prins Christian Frederik (1786-1848), der som kong Christian VIII var konge fra 1839 og han overtog palæet i 1805 efter sin afdøde bror og boede her frem til sin død (blodforgiftning).

 

J. V. Gertner (1818-1871)

Kong Christian VIII

Maleri fra 1845 – Gisselfeld Gods – public domain

 

Hans enke dronning Caroline Amalie (1796-1881) boede her til sin død.

 

Fra 1898 til 1952 husede palæet Christian X (1870-1947) og dronning Alexandrine (1879-1952).

 

Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k - 3

Kong Chr.X og dronning Alexandrine med kronprins Frederik og prins Knud

Postkort fra 1912

 

 

Virksomheder                    

Christian VIIIs Palæ rummer i dag museum. Fra 1885 havde Højesteret lokaler her, men måtte fraflytte i 1898 til fordel for de nygifte kronprins Christian (X) og kronprinsesse Alexandrine.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks arkitektur – byens huse – byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 32-35).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Kongehusets egen hjemmeside

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Rosenborgslot.dk

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk