Amaliegade 8

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1785

Matrikelnummer: 388, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Andreas Pfüntzner


Beskrivelse

Forhuset og det tilstødende syvfags sidehus opførtes 1785 med kælder samt tre etager af og for hoftømrermester Andreas Pfüntzner (1741-1793), der ejede det til sin død i 1793:

 

 

Forhuset er i stilen klassicistisk og har en “rolig” facade, men bliver øverst noget sprælsk, idet den tre fag brede midtrisalit krones af en trekantsfronton, hvori ses et relief med et ovalt skjold, der viser initialerne for Pfützner og hustruen Martha Cathrine (f. Conradi – 1746-efter 1793). Bemærk førstesalens vinduesrække, som er to ruder højere end de øvrige etagers vinduer, hvilket var helt i pagt med tidens fine etage, kaldet beletagen.

Billedtekst:

Ved siden af relieffet ses to overflødighedshorn.                     

Bortset fra den kvaderpudsede kælderetage, er den øvrige facade glatpudset.

 

Sidehuset er bygget over syv fag samt et smigfag. Der forefindes for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Portrætmaleren C. A. Jensen (1792-1870) boede her i årene 1826-1830. 

 

      C. A. Jensen

 

Et udpluk af hans mange værker ses nedenfor, hvor den portrætteredes navn, året for maleriets tilblivelse og (eventuelt) hvilket museum det tilhører:

 

              

                                             Selvportræt, 1836                                                  Salmedigteren og præsten N. F. S. Grundtvig, 1843

   Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain                      Hirschsprungske Samling, public domain

 

             

                        Digteren Adam Öehlenschläger, 1825                                               Eventyrdigteren H. C. Andersen, 1826

 

            

                             Politikeren A. F. Tscherning, 1851                                                      Fysikeren H. C. Ørsted, 1832

                                                                                                            Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

             

              Præsten og forfatteren A. G. Rudelbach, 1858                                     Guldaldermaleren C. W. Eckersberg, 1832

    Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain             Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

                  

                                Jacob Scavenius Fibiger, 1818                                              Billedhuggeren H. E. Freund, 1819

                                                                                                                Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

Krigsministeren og obersten, C. F. Hansen (1788-1873) boede her i årene 1844-1847. 

     C. F. Hansen    

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 14).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927 (s.81, 88 og 90).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 18).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 27).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk