Amaliegade 31

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1755-1757

Matrikelnummer: 142b, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: Lauritz de Thura


Beskrivelse

Bygningen her er den såkaldte Nordre Pavillon ved Kunstindustrimuseet, der i årene 1755-1757 blev opført efter tegninger af Lauritz de Thura (1706-1759).

 

 

Beboere

Historikeren, runeforskeren og bibliotekaren P. G. Thorsen (1811-1883) var bosiddende her 1840-1841. Herfra flyttede han til Kronprinsessegade 52.

     P. G. Thorsen

 

Officeren J. C. M. Trepka (1809-1850) havde adresse i 1841 og flyttede herfra til Nyhavn 14.

 

I 1849 boede arkæologen J. J. A. Worsaae (1821-1885) her i ejendommen.

Han regnes for grundlæggeren af den videnskabelige arkæologi og blev højt værdsat for sine udgravninger samt videnskabelige bøger og som initiativtager til registrering af danske historiske og forhistoriske mindesmærker blev der under Worsaaes ledelse udarbejdet et grundlag for fredning af danske kulturminder.

Han blev i 1843 assistent ved Oldnordisk Museum, som var ledet af Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), hvis Treperiodesystem blev videreudviklet af Worsaae til bl.a. en tredeling af Jernalderen samt en opdeling af Stenalderen i henholdsvis Yngre og Ældre.

Det faglige højdepunkt kom i 1850 da han ved Mejlgård på Djursland konstaterede dynger af skaller fra især skaldyr som østers, muslinger og snegle. Her konkluderede Worsaae, at der i Danmark havde været bopladser i en tid, der gik forud for de store stengrave. Fundet af skaldyngerne blev af zoologen Japetus Steenstrup (1813-1897) kaldet køkkenmøddinger og dette ord indgår nu i det arkæologiske sprog verden over.

Fra 1858 og til sin død i 1885 virkede Worsaae som inspektør ved Rosenborg-samlingerne, hvor han tillige havde tjenestebolig på adressen Øster Voldgade 4a.

Worsaae, J. J. A.

   J. J. A. Worsaae

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk