Amaliegade 26-28-28a-b-30

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1896

Matrikelnummer: 364, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Ole Boye


Beskrivelse

Arkitekten Ole Boye (1856-1907) opførte i 1896 denne store ejendom, på hvis grund Almindeligt Hospital tidligere lå (kaldet Almindeligheden). Der var derfor ikke langt til københavnerviddet, der straks gav den nye ejendom navnet Ualmindeligheden.

Den nuværende ejendom drives som andelsboligforening – fordelt på i alt 82 andele – der består af forhus samt fire sidebygninger.

Dyrefrisen under taget er malet af kunstmaleren Oscar Mathiesen (1861-1957), der bl.a. har malet det store freskomaleri i Fællessalen på Christiansborg.

Billedtekst: Dyrefrisen under tagskægget med guldsmede, frøer, fisk, pingviner samt to tigre.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.146 og 148).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Andelsforeningens hjemmeside

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk