Amaliegade 21a-d

Morten Farums Gård

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1751 / 1755 / 1780erne

Matrikelnummer: 146, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Amaliegade 21 består af forhus, sidehus samt to tværhuse:

 

 

Klejnsmeden Morten Farum fik i 1754-1755 opført forhuset med hofbygmester Nicolai Eigtved (1701-1754) som arkitekt.

Billedtekst: Forhuset er fra 1755 og blev fredet i 1918.

 

I tre etager står det forreste tværhus fra 1751, der er bygget over ni fag og bemærker sig med en syv fag lang trekantsgavl. Huset er afbildet på s.299 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Tværhuset er fra 1751 og blev fredet i 1918.

                      Porten er bygget over to fag.

                        Den lange trekantsgavl.

 

Bygget over 10 fag står sidehuset der forbinder de to tværhuse. Huset er fra årene 1785-1786 og blev opført for kaptajn Friedrich Christian Bentzen. Huset er afbildet på s.299 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Sidehuset er fra 1785-1786 og blev fredet i 1918.

 

Sidst på matriklen står endnu et tværhus, der ligeledes blev opført i årene 1785-1786 af ovennævnte kaptajn Bentzen. Huset er til gården bygget over fire fag. Huset er afbildet på s.300 i bogen Københavnerbindingsværk.

Billedtekst: Det bageste tværhus er fra 1785-1786 og blev fredet i 1918.

                      I kvisten ses to luger samt en udligger.

 

 

Beboere

Fra 1928 til 1932 boede rigsadvokaten August Goll (1866-1936) i Amaliegade 21c, st. og 1.sal.

Efter sin juridiske embedseksamen i 1887 skred karrieren støt frem som assistent ved Politikammeret, fuldmægtig (1896) og som politiinspektør (1902).

Fra 1908 til 1919 var han byfoged i Aarhus, hvorefter han ansattes som birkedommer i Københavns Amts Nordre Birk og fra 1925 og frem til sin død var han landets rigsadvokat.

Med sin baggrund i politiet prægede den socialt engagerede Goll sig i sin tids kamp mod kriminalitet og påpegede bl.a. reformer af tidens straffelovgivning i tidsskrifter som eksempelvis Ugeskrift for Retsvæsen og Det Ny Aarhundrede. Han arbejdede stærkt imod takstprægede straffe til fordel for en straf, der både skulle være opdragende, behandlende og resocialiserende ligesom han arbejdede for, at man videnskabeligt skulle finde årsagerne til, hvorfor mennesker blev kriminelle.

August Goll var medstifter af Dansk Kriminalistforening (1899) samt foreningen Fængselshjælpen.

I en ganske anden boldgade udgav han bøger med udgangspunkt i sin interesse for digteren William Shakespeare (1564-1616). Det blev til titler som Forbrydertyper hos Shakespeare (1907) og Romeo og Julie og andre Shakespearestudier (1922). August Goll var i øvrigt den første formand for Det danske Shakespeare selskab.

       August Goll

 

 

Virksomheder

Firmaet J. P. Quaade & Søn havde i en lang årrække adresse her i ejendommen.

 

Amaliegade 21a-d - 1

Gårdinteriør i Amaliegade 21

Postkort afsendt i 1920

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 20-21).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1941 (hæfte II).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 29-30).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.53-54, 89, 100, 103 og 299-301).

Minderige huse. Kraks Forlag. 1922.

Overraskende København. Peter Olesen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 2011 (s.10-17)

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk