Amaliegade 11-11a-d

 

amaliegade-11-lille-tv                    amaliegade-11-lille-th


Opført: 1753-1755 / 1874

Matrikelnummer: 154, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1978

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus, baghus samt to mellembygninger:

 

 

Forhuset opført 1754-1755 i tre etager for bødker Jan Jansen og blev forhøjet i årene 1771-1772, dels ved en forhøjelse af den tredje etage (mezzaninen) dels ved, at fjerde etage blev påbygget. Arkitekten til selve huset kendes ikke, men som så mange andre af gadens huse var det facadetegninger af Nicolai Eigtved (1701-1754), der også her blev virkeliggjort.

 

amaliegade-11-7

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-5

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-2

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-3

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-4

Kartouchen over porten

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-6

Foto fra juli 2015

 

amaliegade-11-1

Foto fra juli 2015

                  

 

Sidehuset er først fra 1874.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

Amaliegade 11a er et bindingsværkshus fra 1753.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

De to mellembygninger i første og anden baggård blev opført i 1753 og i henholdsvis tre og to etager for ovennævnte Jan Jansen. Bindingsværksbygningen i første baggård blev opført over otte fag med en firefagskvist, der afrunder dette maleriske hus.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Endelig er der baghuset i den anden baggård.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Diplomaten og ministeren H. E. Reedtz (1800-1857) var bosiddende her i årene 1832-1835.  

Reedtz, Holger Christian

      H. E. Reedtz

 

I årene 1845-1846 havde Edouard van Dockum (1804-1893) her sin bopæl. 

Dockum, Edouard von

Edouard van Dockum  

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-1760. John Erichsen. 1972.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 18).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 28).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.70, 83 og 298).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.friborg-lassen.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk