Amagertorv 9 / Læderstræde 10

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - lille - tv                    Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - lille - th


Opført: 1798-1800

Matrikelnummer: 46, Strand Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af to forhuse fra årene 1798-1800:

 

 

Amagertorv 9 blev opført 1798-1800 med kælder og fire etager for klædekræmmeren J. A. Bechmann. Huset er bygget over fem fag.

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 1

Foto fra august 2007

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 2

Foto fra august 2007

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 3

Tavlen med harpen ses mellem vinduerne på første sal

Foto fra august 2007

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 4

Foto fra august 2006

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 5

Foto fra august 2007

 

 

Læderstræde 10 opførtes 1798-1800 i fire etager for klædekræmmeren J. A. Bechmann. Huset er bygget over fire fag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om Læderstræde 10 (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Skuespilleren N. P. Nielsen (1795-1860) boede her i perioden 1825-1831. Han var kendt som fortolker af Oehlenschlägers helteroller og af sin tid betegnet som en mangesidet naturbegavelse. Egentlig var han uddannet på Landkadetakademiet i Bredgade (nuværende Østre Landsret), hvor han endte sin militære karriere med rang af premierløjtnant.

N. P. Nielsens disponering for både det musikalske og poetiske fik ham til i 1820, at anmode Det Kongelige Teater om antagelse som skuespiller. Samme år fik han så sin debut som hovedrolleindehaver i Axel og Valborg af Adam Oehlenschläger (1779-1850) og han blev straks et navn, der også talte Shakespeare-roller, ligesom hans navn sammensteds nyttedes til jobbet som sceneinstruktør. Hans senere konflikter med teatrets direktør fra 1848 – Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) – betød omsider, at han fik sin pension i 1854. Uoverensstemmelserne havde også den effekt, at N. P. Nielsen måtte holde sin afskedsforestilling i Hofteatret på Christiansborg, idet Heiberg havde hindret en sådan på Det Kongelige Teater.

Efter Heibergs fratrædelse var den nye direktion mere imødekommende og Nielsen optrådte derfor lejlighedsvis på teatret frem til sin død, ligesom han tilsvarende havde gæsteroller i både Sverige og Finland. 

N. P. Nielsen blev i 1824 gift med skuespillerinden Caroline Walter (1795-1869), men ægteskabet blev opløst. I 1834 giftede Nielsen sig med skuespillerinden Anna Wexschall (f. Brenøe; 1803-1856) og hun kendes af eftertiden under navnet Anna Nielsen.

      N. P. Nielsen

 

Her blev digteren og forfatteren Holger Drachmann født den 9.oktober 1846.

I klasse med Johannes Ewald og Adam Öehlenschläger regnes han blandt de ypperste danske lyrikere. Fra sine første digterår var han inspireret af Georg Brandes´realistiske stil, men med tiden blev han mere borgerlig national. Drachmann har for det meste hentet sine inspirationer fra havet, kvinden og friheden. Under henvisning til friheden skrev han i digtet “Ranker og Roser” (1879) de bevingede ord: “Jeg bærer min hat som jeg vil, og synger de sange, som jeg kan“.

Drachmanns store gennembrud kom i 1887 med eventyrspillet “Der var en Gang” der ledsagegedes af P.E. Lange-Müllers musik og fra dette stykke stammer den folkekære “Midsommervisen“, der afsynges ved Sankt Hans.

I 1890 udkom romanen “Forskrevet“, som er hans litterære hovedværk, som havde baggrund i hans lidenskabelige forelskelse i sangerinden Amanda Nilsson (1866-1953), som han i sin digtning kalder Edith.

Fra midten af 1890erne fulgte så hans nationalromantiske melodramaer som “Vølund Smed“, “Gurre” og “Renæssance“.

I 1903 bosatte han sig på Skagen og sluttede sig til den legendariske kunstnerkoloni, hvor han fortsatte dyrkningen af den malerkunst han i 1870erne blev uddannet i fra Kunstakademiet. Drachmann var fætter til politikeren og journalisten Viggo Hørup (1841-1902). 

Holger Drachmann

 

Amagertorv 9 - Læderstræde 10 - 6

Til Amagertorv ses mindepladen for digteren Holger Drachmann (1846-1908)

Foto fra august 2007

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Portræt af digteren Holger Drachmann

1895 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Holger Drachmann

1903-1907 – Skagen Museum – public domain

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Sankt Hansblus på Skagen Strand

1906 – Skagen Museum – public domain

Til venstre i billedet ses Holger Drachmann stående med en brun kappe, hat og stok

 

Michael Ancher (1849-1827)

Kunstdommere

1906 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Fra venstre ses Laurits Tuxen (1853-1927), P. S. Krøyer (1851-1909), Holger Drachmann (1846-1908) og J. F. Willumsen (1863-1958)

 

 

Virksomheder                    

Tobaksforretningen W. Ø. Larsen lå på Amagertorv 9 fra 1905 til 2005. Firmaet blev kgl. hofleverandør i 1913 og fra 1981 fik butikken en tilføjelse i form af et lille tobaksmuseum. Forretningen lukkede desværre i 2005.

 

Amagertorv 9 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.688, 1.december 1872

Annonce fra Illustreret Tidende nr.688, 1.december 1872

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 15).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk