Amagertorv 14

Ole Haslunds Hus         

 

Amagertorv 14 - lille - tv                    Amagertorv 14 - lille - th


Opført: ca.1730

Matrikelnummer: 7, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Ferdinand Jensen


Beskrivelse

Amagertorv 14 består af forhus, sidehus og baghus, der alle ses beskrevet nedenfor:

 

Forhuset er fra ca.1730, men blev i 1866-1867 stærkt ombygget bl.a. med støbejernssøjlerne og de bemærkelsesværdige karyatider.

Ombygningen blev varetaget af arkitekten Ferdinand Jensen (1837-1890) for den daværende ejer, grosserer Sielle. “De to små herrer og det primitive forsøg på at lave naturstensoverflade i cementpuds på sidepilastrene er mere mærkværdig end skønt” skrev Kristian Hvidt meget rammende i bogen Pynt på gesimsen fra 1983.

Går man gennem porten ses kontrasten til forhusets mørke ydre mod Amagertorv, idet selve gården liver op med lyse farver og beplantninger.

 

Amagertorv 14 - 1

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 2

Forhusets øverste etager

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 3

Karyatide på facaden til Amagertorv

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 4

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 5

Bagsiden af forhuset med det runde trappetårn       

Foto fra januar 2009

 

 

Sidehuset i gården har kælder og fem etager. Opførelsesåret er endnu ikke verificeret.

 

Amagertorv 14 - 6

Sidehuset set mod forhuset

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 7

Sidehusets nederste etager; baghuset ses i baggrunden

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 14 - 8

Sidehuset set mod baghuset

Foto fra januar 2009

 

 

Baghuset ses sammenbygget med sidehuset og har ligeledes kælder samt fem etager. Opførelsesåret er endnu ikke verificeret.

 

Amagertorv 14 - 9

Baghuset

Foto fra januar 2009

 

 

Beboere

Enevold de Falsen (1755-1808) havde adresse her i 1797. Bag det ejendommelige navn gemmer der sig en jurist med et stort forfatterskab.

Enevold de Falsen

 

I årene 1824-1826 boede oldforskeren C. C. Rafn (1795-1864) her i Amagertorv 14.

        C. C. Rafn  

 

Vekselmægler Martin Henriques (1825-1912) boede her fra 1842 til 1853.

Han var venner med H. C. Andersen (1805-1875) og havde lært eventyrdigteren at kende gennem balletmester August Bournonville og fra ca. 1860 var Andersen fast gæst i Henriques´ hjem.

Martin Henriques var bror til Dorothea Melchior (1823-1885), som med sin mand Moritz G. Melchior (1816-1884) tillige åbnede dørene for eventyrdigteren.

Martin Henriques

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.73-74).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk