Admiralgade 19-19a

 

Admiralgade 19 - lille - tv                    Admiralgade 19 - lille - th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 162, Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det seks fag brede forhus med tilhørende sidehus og baghus opførtes 1796-1797 med kælder samt tre etager for lysestøber Jens Almind:

 

 

Forhuset er bygget over seks fag og står med kælder samt tre etager. 

 

Admiralgade 19 - 1

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 19 - 2

Et dekorativt felt mellem første og anden sal ses i form af en såkaldt “løbende hund”

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 19 - 3

Granittrappen og den enkle portal ses i facadens højre side

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 19 - 4

Foto fra marts 2008

 

 

Sidehuset er sammenbygget med forhuset og er på seks fag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 2.november 2023).

 

Baghuset er opført over tre fag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 2.november 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 11).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk