Admiralgade 17

 

Admiralgade 17 - lille - tv                    Admiralgade 17 - lille - th


Opført: 1797-1806

Matrikelnummer: 162, Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Admiralgade 17 består af forhus (pakhus) samt et sidehus og pakhus i gården:

 

 

Det fem fag brede pakhus mod gaden blev opført i 1797 med kælder og fire etager for enkefrue C. M. Sundorph. Huset er i dag fredet. Hele ejendommen blev i 1969-1970 restaureret under ledelse af arkitekt Kay Kørbing (1915-2004). 

 

Admiralgade 17 - 1

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 17 - 2

Den bevarede gavlkvist med luger og udligger

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 17 - 3

Foto fra marts 2008

 

Admiralgade 17 - 4

Foto fra marts 2008

 

 

Det kun et fag brede sidehus blev opført i tre etager mellem 1797 og 1806. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 2.november 2023).

Det tre etager høje pakhus over tre fag blev opført i tre etager mellem 1797 og 1806. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om pakhus (pr. 2.november 2023).

 

Hele ejendommen blev i 1969-1970 restaureret under ledelse af arkitekt Kay Kørbing (1915-2004).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 11).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk