Fortunstræde 1

 

                   


Opført: 1797-1798

Matrikelnummer: 148, Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Johan Christopher Suhr


Beskrivelse

Både forhuset, hjørnehuset og de to tilhørende sidehuse blev opført i 1797-1798 af arkitekten og tømrermesteren J. C. Suhr (1736-1807), der i perioden 1787-1791 fungerede som formand for Tømrerlauget:

 

 

Hjørnehuset og det oprindelige forhus beskrives her sammen. Der er kælder og tre etager og har fem fag til Fortunstræde, et skråt hjørnefag samt syv fag til Admiralgade. Det oprindelige forhus udgjorde de fire fag til Admiralgade, der ligger længst væk fra hjørnet.

Som det også ses på nedenstående billeder er begge huse så godt sammenbygget, at man er nødsaget til at kigge op for at finde adskillelsen, idet de to første (og fremskudte) kviste mod Admiralgade tilhører det oprindelige hjørnehus.

 

Ejendommen med Admiralgade (t.v.) og Fortunstræde (t.h.)

Foto fra juni 2018

 

Husets facade til Admiralgade

det oprindelige forhus udgjorde de fire fag, der ses til venstre

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

Øverst til Admiralgade ses forhusets to kviste og hjørnehusets sammenbyggede kviste;

til begge gader ses en frise – såkaldt “løbende hund” – mellem første og anden sal

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

Den nederste del af smigfaget som i øvrigt er kvaderfuget

Foto fra juni 2018

 

Facaden til Fortunstræde

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

Trappepartiet til stueetagen

Foto fra juni 2018

 

Foto fra juni 2018

 

 

De to bagvedliggende sidehuse er begge opført over to fag og hver bygget i tre etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger af sidehusene (pr. 16.januar 2023).

 

 

Beboere

Salomon Soldin (1774-1837) – der var boghandler af uddannelse – boede her i perioden 1802-1811. På hans tid hed adressen Fortunstræde 148 fra 1806; fra 1756 hed adressen Fortunstræde 236/Admiralgade 236.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af Salomon og hustru Hanne Soldins Stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Stiftelsen erhvervede i 1854 ejendommen Trøstens Bolig beliggende Dyrkøb 1/Skindergade 34.

              Salomon Soldin

 

 

Virksomheder                    

Brødrene Abraham (1768-1834) og Salomon Soldin (1774-1837) drev fra kælderen både boghandel og senere forlag her fra ejendommen. De opbyggede en betydelig formue og Salomon og hans hustru lod en del af sin formue placere i Salomon og hustru Hanne Soldins Stiftelse, der bl.a. erhvervede ejendommen Trøstens Bolig beliggende Dyrkøb 1/Skindergade 34.

 

Det velgørende selskab Borgervennen af 1788 har i dag til huse her. De overtog ejendommen i 1973.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Borgersind gennem 175 år. Eskild Friehling. Borgervennen af 1788. 1963.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 52).

Nikolaj Plads i 700 år. Steffen Linvald. A. Vollmond & Co. 1982.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk