Åbenrå 32-36

 

Åbenrå 32-36 - lille - tv                    Åbenrå 32-36 - lille - th


Opført: 1730-1732

Matrikelnummer: 270, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Philip de Lange / Jørgen Bo & Vilhelm Wohlert


Beskrivelse

Denne af den fransk-reformerte menighed opførte præstegård blev opført i årene 1730-1732 af arkitekten Philip de Lange (1704-1766). Ejendommen består af forhus og sidehus:

 

 

Forhuset er bygget over 12 fag og fordeler sig på kælder samt to etager. Den symmetriske opbygning skyldes at den skulle fungere som bolig for to af menighedens præster, henholdsvis den franske og tyske præst. 

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 1

Førstesalens yderfag har volutformede indramninger

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 2

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 3

Porten til nr.34

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 4

Ejendommen set fra den ved siden af liggende parkeringsplads

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 5

Gavlen set fra den ved siden af liggende parkeringsplads

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 6

Fra gården bag nr.32 ses her bagsiden af forhuset og sidehuset

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 32-36 - forhuset - 7

Set fra gården mod Åbenrå er her porten til nr.28-30 og 32

Foto fra april 2010

 

 

Sidehuset er bygget over fem fag (heraf to blændede) og fordeler sig på kælder og to etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 18.januar 2023).

 

 

Præstegården gennemgik i 1962-66 en større restaurering under ledelse af Jørgen Bo (1919-1999) og Vilhelm Wohlert (1920-2007), ligesom den var et led i ombygningen til Musikhistorisk Museum og ejendommen blev for dette præmieret af Københavns Kommune i 1967.

 

 

Beboere

Kun et enkelt år – 1858 – boede politikeren, redaktøren og juristen Hother Hage (1816-1873) her i ejendommen.

             Hother Hage

 

 

Adolphe Monod (1802-1856) var både født i ejendommen og virkede herfra i en lang årrække som den fransk-reformerte menigheds præst.

    Adolphe Monod

 

 

Billedet følger senest i september 2024

Midt på huset til gaden er ophængt denne mindeplade for Adolphe Monod (1802-1856)

der blev født i huset og her senere virkede som reformert præst

 

 

Virksomheder                    

Musikhistorisk Museum grundlagdes i 1898 af musikhistorikeren Angul Hammerich (1848-1931) og havde de første mange år lokalefællesskab med Kunstindustrimuseet – først på Rådhuspladsen og senere på det nuværende Kunstindustrimuseum i Bredgade.

I 1965 flyttede man ind her i Åbenrå 32-34, der oprindeligt var bygget som præstebolig for Reformert Kirkes præster. Naboejendommene Åbenrå 26-30 blev inddraget museet i 1972, der i 1979 kunne genåbne som Musikhistorisk Museum og Carl Claudius´ Samling. Sidstnævnte var en privatsamling af instrumenter, der indtil 1977 havde haft til huse på Frederiksberg. Museet rummer desuden også bibliotek og arkiv. Se mere på www.natmus.dk/sw25193.asp 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 90-91).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 248).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 251)

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 339).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk