Åbenrå 27

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: mellem 1730 og 1761

Matrikelnummer: 218, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og sidehus:

 

Dette fire fag brede forhus opførtes mellem 1730 og 1760, men med stor sandsynlighed allerede i 1730erne for drabantguarde Elias Dordé. Som oprindelig står huset med kælder og tre etager.

Billedtekst: Bemærk navnet D. L. Clement på selve facaden, hvor der relateres til en tidligere ejer, universitetsbogbinder Clement.

 

Til Åbenrå 27 hører også et sidehus, hvorom der endnu ikke er indhentet oplysninger (pr. 2.november 2023). Dog ses et billede af sidehuset på s.202 i bogen Københavnerbindingsværk.

 

 

Beboere  

Kunstmaleren Vilhelm Bendz (1804-1832) boede her i tiden omkring 1829.   

    Vilhelm Bendz    

 

Et udvalg af Vilhelm Bendz´ værker ses herunder:

Vilhelm Bendz (1804-1832)

Selvportræt

1819-1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Vilhelm Bendz (1804-1832)

Interiør fra Amaliegade. Artillerikaptajn Carl Ludvig Bendz stående og læge Jacob Christian Bendz siddende

1829 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Wilhelm Bendz (1804-1832)

Tobaksselskab

1828 – Ny Carslberg Gyptotek – public domain

 

Vilhelm Bendz (1804-1832)

Modelskolen på Kunstakademiet

1826 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Vilhelm Bendz (1804-1832)

Billedhugger Christen Christensen

Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Vilhelm Bendz (1804-1832)

Familien Waage-Petersen

1830 – Statens Museum for Kunst – www.smk.dk – public domain

 

Vilhelm Bendz (1804-1832)

En ung kunstner (Ditlev Blunck) betragter en skitse i et spejl

Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

 

Vilhelm Bendz ses nedenfor portrætteret af Christen Købke omkring den tid, hvor Bendz havde sin bopæl her

 

Christen Købke (1810-1848)

Vilhelm Bendz

ca.1830 – National Gallery, London – public domain

 

 

 

Annonce fra Illustreret Tidende nr.686, 17.november 1872

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.250).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.202).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk