Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

Vandkunsten

 

Navnet stammer fra middelalderen hvor her allerede i 1300-tallet lå en vandmølle, der fra dammen - som i dag udgør selve pladsen - førte vandet via trædræn til Slotsholmen. I 1539 blev der på stedet anlagt et pumpeværk (= vandkunst), der blev Københavns første vandværk, men ved en af Københavns Slots utallige ændringer blev vandet her så forurenet, at vandværket måtte nedlægges. I årevis var stedet en losseplads, men efter en opsang fra Christian V (1646-1699) blev her brolagt og det fungerede fra 1684 som fisketorv og siden som loppetorv. I dag udgør Vandkunsten en af byens oaser med et hyggeligt cafe- og restaurationsliv. Gaden undgik begge bybrande i henholdsvis 1728 og 1795.

 

 

Indmuret gadeskilt på ejendommen Vandkunsten 1/Frederiksholms Kanal 2

Foto fra oktober 2007

 

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links:

Vandkunsten 1 / Frederiksholms Kanal 2

Vandkunsten 3

Vandkunsten 4

Vandkunsten 5

Vandkunsten 6

Vandkunsten 8-8a / Kompagnistræde 39

Vandkunsten 10

Vandkunsten 11

Vandkunsten 12 / Løngangsstræde 16 / Gåsegade 2 / Farvergade 15

Vandkunsten 13-13a                                           

                                                                                              

 

 

                                               

 

 

Vandkunsten med Løngangsstræde (t.v.) og Vandmøllestræde (t.h.), der siden 1858 har heddet Rådhusstræde

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 

 

Vandkunsten med Løngangsstræde til venstre

Postkort nr.170 udgivet af Frits Benzen - ca.1910

 

 

Annonce fra Illustreret Tidende nr.688, 1.december 1872

 

 

Fontænen fra 1910 (tegnet af arkitekten Johannes Magdahl Nielsen) sender vand ud via sine fisk på opsatsen

Postkort nr. 106 udgivet af Nathansons Forlag - afsendt i 1912

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

København før og nu - og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014