Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Store Kannikestræde                          
 
 

Store Kannikestræde 19 / Lille Kannikestræde 5 / Skindergade 26

 

tidl. KFUK

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1812-1813 / 1919-1920

15, Klædebo Kvarter

nej

P. M. Quist m.fl. (se nedenfor)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Matriklen består af to ejendomme fra henholdsvis 1920 og 1812-1813:

 

 

Store Kannikestræde 19 / Lille Kannikestræde 5 blev opført i 1919-1920 for KFUK med Arthur Wittmaack (1878-1965) og Vilhelm Hvalsøe (1883-1958) som arkitekter. Højt oppe på facaden ses en frise, der viser bibelske motiver er fra 1919 og blev udført i kalksten af billedhuggeren Axel Poulsen (1887-1972).

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Frisen i kalksten med de bibelske motiver blev udført af billedhuggeren Axel Poulsen (1887-1972)

Foto fra juli 2013

 

 

 

Udsnit af frisen

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

På grunden lå tidligere bogtrykker Berlings virksomhed, der i dag lever som Berlingske Tidende.

Mindepladen er opsat til højre for indgangsdøren til nr.19

Foto fra juli 2013

 

 

 

På gavlen mod den gamle Metropolitanskole (Fiolstræde 4-6) ses øverst relieffet med KFUK´s logo

Foto fra juli 2013

 

 

 

Ejendommen set i retning mod Lille Kannikestræde

Foto fra juli 2013

 

 

 

Her ses ejendommens korte facade til Lille Kannikestræde

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

 

Mindepladen vedrørende Kalkeballen, der var et forlystelsessted i den bygning, som tidligere lå på grunden. Kalkeballen gik også under navnet Valkyrien.

 

Dette hus blev nedrevet til fordel for det nuværende

Tegning med hjørnet af Store og Lille Kannikestræde - efter tegning af J.L.Ridter

Postkort fra ca.1908

 

 

 

 

Skindergade 26 er fra 1812-1813 og blev opført af murermester P. M. Quist (1779-1858). Som dengang står huset med kælder og fire etager.

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

Foto fra juli 2013

 

 

 

 

Beboere

Lægen og kirurgen Ludvig Jacobsen (1783-1842) havde sin bolig i Skindergade 26 fra 1826 og til sin død i 1843.

 

    

Ludvig Jacobsen     

 

 

Fra 1837 og til sin død i 1857 boede litteraturhistorikeren og sprogmanden Christian Molbech (1783-1857) i nr.26.

    

Christian Molbech   

 

 

Hans søn, forfatteren C. K. F. Molbech (1821-1888), boede ad flere omgange i Skindergade 26 (1844-1846 og 1850-1853).

    

C. K. F. Molbech     

 

 

Det var på initiativ af lægen Emil Hornemann (1810-1890), at Lægeforeningens Boliger (Brumleby på Østerbro) blev en realitet; i øvrigt med Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) som arkitekt. Årsagen til opførelsen af dette byggeri var, at en koleraepidemi hærgede København i 1853 med ca. 4700 døde til følge. Endnu samme efterår kunne man flytte ind i disse første af hovedstadens sociale boligbyggerier. Allerede i 1850 havde Hornemann sammen med lægekollegaen C. E. Fenger (1814-1884) advaret mod en eventuel koleraepidemi og i det hele taget talrige gange opfordret myndighederne til, at indføre mere hygiejniske boligforhold for samfundets laveste klasser. Hornemann blev dermed en af pionererne inden for fremme af sundhedforholdene i København. Et eksempel på denne kamp blev udgivelsen af en pjece med den sigende titel "Frisk luft, sæbe og vand"! Han boede i Skindergade 26 fra 1857 til 1880.

    

Emil Hornemann     

 

 

 

Virksomheder                    

KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder; stiftet i 1889) flyttede ind her i 1920, men der foreligger endnu ikke oplysninger om, hvornår de fraflyttede bygningen.

 

Restauranten RizRaz har ligget her i en årrække og serverer en lang række specialiteter fra middelhavslandene. Endnu en RizRaz ligger på adressen Kompagnistræde 20. Se mere på www.rizraz.dk

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet.1972 (side 203).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000.

 

Links

www.ois.dk

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014