Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Store Kannikestræde                          
 
 

Store Kannikestræde 15

 

 

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1828-1829

35b, Klædebo Kvarter

1926

C. Aagaard

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Hjørnebygningen Store Kannikestræde 15 er med kælder og tre etager, hvad huset har haft siden opførelsen i årene 1828-1829 under ledelse af murermester C. Aagaard. Der er syv fag til Store Kannikestræde, efterfulgt af et skråt hjørnefag samt fire fag mod Lille Kannikestræde.

 

 

Ejendommen er fra 1828-1829 og opført af murermester C. Aagaard

Foto fra marts 2008

 

 

Ejendommen mod Lille Kannikestræde

Foto fra marts 2008

 

 

Her set fra Lille Kannikestræde mod Storte Kannikestræde

Foto fra marts 2008

 

 

Portalen til Store Kannikestræde 15 med en forgyldt medaljon forestillende Peter Faber

Foto fra marts 2008

 

 

Facaden langs Store Kannikestræde

Foto fra marts 2008

 

 

 

Beboere

Inspektøren ved Polyteknisk Læreanstalt cand.polyt. Peter Faber (1810-1877) flyttede ind her i 1845. Han var kendt som en humørfyldt og livsglad person, der i 1853 som teknisk kapacitet blev chef for Danmarks første telegraftjeneste. Ved siden af sin profession var han en yderst produktiv tekstforfatter til sange, marcher m.m. Medens Faber boede her forfattede han teksten til marchen Dengang jeg drog af sted, der satte sig vigtige kulturhistoriske spor. Komponisten Emil Hornemann (1809-1870) leverede musikken dertil. Den udkom som skillingstryk dagen efter sejren ved Bov den 10.april 1848 og 18.000 soldater fik hver et eksemplar. Af de mange fædrelandssange som Treårskrigen affødte, er denne vel nok den kendteste. Både Faber og Hornemann modtog ridderkorset samme år. Ligeså er Fabers julesange Sikken voldsom trængsel og alarm samt Højt fra træets grønne top (musik af Hornemann) udgivet medens han boede her. Sidstnævnte blev dog forfattet i broderens hjem på Gråbrødretorv juleaften 1847. Bemærk portrætrelieffet af ham over døren samt mindepladen der beretter, at han boede her 1844-1849. Relieffet er udført af Chr. A. Kiær. Peter Faber boede her til 1849.

 

    

Peter Faber        

 

 

Til minde om Peter Faber som skrev "Højt fra træets grønne top" er denne tavle opsat på facaden til Store Kannikestræde

Foto fra marts 2008

 

 

Landskabsmaleren Thorald Læssøe (1816-1878) boede her i årene 1839-1840.                                  

    

Thorald Læssøe     

 

 

Historikeren og arkivaren C. F. Wegener (1802-1893) boede her fra 1849 til 1857.   

I sine erindringsbog Minder fra mine forældres hus omtaler Arthur Abrahams (1836-1905) flere af sin samtids kendte personer og nævner også C. F. Wegener:

"Han var en elskværdig og underholdende Mand, men vistnok i høj Grad forfængelig. Jeg husker saaledes, at, da han var bleven Ordens-Historiograf og i den Anledning havde faaet en lille Elefant til at bære i Knaphullet i et blaat Baand, tog han den op af Lommen og viste mine Forældre den. Nogle dage efter, da han kom igjen, havde han den endnu i Lommen, og spurgte anden Gang mine Forældre, om de havde set den. Han gik altsaa ligefrem med den i Lommen for at vise den frem".

 

    

C. F. Wegener       

 

 

 

Virksomheder                    

Det Lille Apotek ligger i kælderen og hører klart til byens hyggelige spisesteder, hvad enten man er til rejer eller jævn dansk kost.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949.

Minder fra mine forældres hus.Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1894 (om C. F. Wegener; s.28).

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014