Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Store Kannikestræde                          
 
 

Store Kannikestræde 13

 

 

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1751-1752

34a, Klædebo Kvarter

1932

J. F. Ramus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Store Kannikestræde 13 er et ni fag langt hus med kælder og tre etager. Det blev opført som professorgård i 1751-1752 efter tegninger fra 1732 af matematikprofessor Joachim Frederik Ramus (ca.1685-1769). Huset var dengang med kælder og to etager. Ved tømrermester H. Kaysers mellemkomst blev den tredje etage i 1868 tilføjet for den daværende ejer, Det søsterlige Velgørenhedsselskab.

 

 

Foto fra marts 2008

 

 

Foto fra marts 2008

 

 

Foto fra marts 2008

 

 

 

Beboere

Præstesønnen Peder Kofod Ancher (1710-1788) blev selv teolog i 1730, men kastede sig herefter over jurastudiet, som han færdiggjorde i 1738. I 1741 blev han juraprofessor, men allerede i 1756 blev han fritaget for at undervise på grund af helbredsproblemer. Med tobindsværket En Dansk Lov-Historie (1769-1776) skabte Ancher en bedre forståelse for gældende ret, idet han beskrev retshistoriske emner fra 900-tallet og frem til 1600-tallet. Han betragtes derfor, som grundlæggeren af fagdisciplinen dansk retshistorie. Blandt Anchers mange gøremål kan nævnes hans medlemskab af den inkvisitionskommission, som i 1772 førte sagen mod J. F. Struensee (1737-1772)og Enevold Brandt (1738-1772), der henrettedes samme år. Desuden var Ancher universitetets rektor gennem flere perioder, ligesom han fra 1750 var medlem af De Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Peder Kofod Ancher flyttede ind her i 1770 og boede her til sin død.

 

    

  Peder Kofod Ancher   

 

 

Professor D. G. Moldenhawer (ca.1753-1823) var fra 1790 til 1807 og igen fra 1811 til 1823, bosiddende her i nr.13. Han blev i 1788 udnævnt til overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek og i hans embedsperiode frem til 1823 anskaffedes omtrent 300.000 bind. I pagt med oplysningstidens idealer åbnede han i 1793 bibliotekets døre for offentligheden. Moldenhawer var tyskfødt og ifølge andenudgaven af Dansk Biografisk Leksikon lærte han sig aldrig et ordentligt dansk og betegnedes i øvrigt som "en ikke videre sympathetisk Personlighed, bl.a. temmelig opblæst og fornemladende".

 

 

Botanikeren J. M. C. Lange (1818-1898) havde fra 1849 til 1851 sin bopæl her i huset.                      

    

J. M. C. Lange      

 

 

I 1869 flyttede Juliette Price (1831-1906) hertil og boede her til 1886. Hun var da pensioneret som balletdanserinde ved Det Kongelige Teater. Hun voksede op som datter af mimikeren Adolph Price (1805-1890) og optrådte som helt ung i Morskabsteatret på Vesterbro. Her lavede Juliette både pantomime og dans, hvad der formentlig tilskyndede hendes far til, at bede August Bournonville (1805-1879) undervise hende og hendes søster Sophie Price (1833-1905) samt kusinen Amalie Price (1831-1892). De blev alle optaget på balletskolen i 1847 og i maj 1849 debuterede Juliette med succes, som Eliza i Bournonvilles ballet ”Conservatoriet eller Et Avisfrieri”. I sit erindringsværk ”Mit Theaterliv” omtaler August Bournonville hende flere gange rosende og hendes karriere var også præget af flere hovedroller i bl.a. Sylfiden. Allerede i 1851 opnåede hun status som solodanserinde og hendes popularitet førte hende til Wien i et års tid, der dog ikke blev nogen succes. Hjemvendt til København i 1856 fik hun flere succeser – bl.a. med hovedrollen som Svava i Valkyrien – men hendes karriere endte brat i 1865, hvor hun på scenen gled i et blomsterblad og blev invalideret for livstid.                   

    

Juliette Price       

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014