Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Peder Hvitfeldts Stræde                          
 
 

Peder Hvitfeldts Stræde 1 / Krystalgade 8-10

 

tidl. Vor Frue Kirkes skole

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1820-1821

74, Klædebo Kvarter

1950

ukendt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Denne toetagers hjørnebygning blev 1820-1821 opført som Vor Frue Kirkes Skole. Foruden det skrå hjørnefag er der otte fag til Peter Hvitfeldts Stræde samt tre fag til Krystalgade.

 

 

Foto fra januar 2008

 

 

 

Facaden til Krystalgade

Foto fra januar 2008

 

 

 

Husets facade mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra januar 2008

 

 

 

Beboere

Politikeren A. C. Gleerup (1809-1865) havde her adresse i årene 1850-1851, hvor han som Institut-bestyrer drev en privatskole. Han blev læreruddannet tilbage i 1839, hvorefter han en kort årrække opholdt sig på Holbæk-egnen. Via lærerjobbet bragte det ham i kontakt med bondesamfundet, hvis rettigheder han så småt begyndte at agitere for. Som medstifter af Bondevennernes Selskab i 1846 (sammen med bl.a. A. F. Tscherning) og en efterfølgende politisk karriere, gjorde Gleerup sig gældende som en stærk retoriker. I 1845 var det ham som i talen Nu kommer bonden fremførte den spirende bondebevægelses krav, som han allerede fra begyndelsen af 1840erne havde agiteret for. Gleerup blev i 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og sad som folketings-medlem i årene 1849-1853. På flere punkter var han forud for sin tid, især i spørgsmålet om kongevalgte medlemmer, den almindelige valgret samt hemmelige afstemninger. I de efter danske forhold sjældne tilfælde, hvor en politiker ansættes som embedsmand, var Gleerup folketings-sekretær* i årene 1852-1855 og sågar bureauchef* fra 1855 til sin død i 1865.

 

    

A. C. Gleerup         

*folketingssekretær er titlen på den embedsmand i Folketingets Administration, som bistår Folketingets   formand i tilrettelæggelsen af tingets møder.

*bureauchef var indtil 199o betegnelsen for Folketingets direktør

 

 

Virksomheder                    

Ejendommen var oprindelig opført som Vor Frue Kirkes skole og havde til huse her indtil slutningen af 1800-tallet. Skolen var tilbage i 1707 blevet grundlagt af biskop Christen Worm (1672-1737).

 

Indhugget i portalen mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra januar 2008

 

 

Den tyrkiske restaurant Ankara bruger i dag hele ejendommen og benytter i sommermånederne den gamle skolegård til udendørs bespisning.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (side 117).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

www.kulturarv.dk

www.ois.dk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014