Nørre Voldgade 90-92

 

Billeder følger senest i september 2023


Opført: 1838 / 1875 / 1916

Matrikelnummer: 164, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Andreas Fussing / J. D. Herholdt


Beskrivelse

Nr.92 står med kælder samt to etager. Bygningen er fra 1916 og blev tegnet af arkitekt Andreas Fussing (1871-1958).

 

I 1875 opførtes baghuset for Arbejderforeningen af 1860 efter tegninger af J. D. Herholdt (1818-1902).

 

 

Beboere

På første sal i nr.92 boede politikeren og redaktøren Christian Rimestad (1816-1879) i årene 1878-1879.

I 1832 blev han student fra Borgerdydsskolen og allerede i 1833 lærer sammensteds, 1845 skolens inspektør og fra 1846 til 1853 var han skolens bestyrer. Indtil 1852 lå skolen på adressen Klareboderne 3 og derfra flyttedes den til Bredgade. 

Han stillede op som kandidat til Den Grundlovgivende Rigsforsamling samt ved fire valg og først ved valget i 1854 blev han medlem af Folketinget, hvor han frem til 1866 (blev ikke genvalgt) sad som repræsentant for Bondevennerne. Rimestad skiftede politisk kurs til de Nationalliberale for hvem han repræsenterede i Folketinget 1869-1872.

Rimestad var redaktør for dagbladene Dags-Telegrafen i perioden 1864-1875 og for Nationaltidende i årene 1876-1878. Ved en fusion af to eksisterende foreninger var han desuden stifter af Arbejderforeningen af 1860, der skulle fremme arbejderklassens oplysning og dannelse, hvilket var helt i tråd med hans mangeårige engagement i bedringen af arbejdernes levevilkår.

Christian Rimestad

 

 

Virksomheder                    

Arbejderforeningen af 1860 købte nr.92 i 1873 og skabte derved et folkeoplysende rum, hvor bl.a. H.C. Andersen (1805-1875) i årenes løb hele 23 gange var her som oplæser af sine eventyr. Arbejderforeningen var stiftet af politikeren og redaktøren C. V. Rimestad (1816-1879).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Bevaringen af det gamle København som arkitekturby. Medd. fra for. til gamle bygningers bevaring. IV række. III. 1942.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

H. C. Andersen og København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1938.

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1942 (bind III, s. 136).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk