Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Krystalgade                                 
 
 

Krystalgade 12-12a

 

Synagogen og Meyers Minde

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1825 / 1831-1835

71, Klædebo Kvarter

1939

G. F. Hetsch m.fl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Synagogen blev i årene 1831-1835 opført efter tegninger af G. F. Hetsch (1788-1864) og står noget tilbagetrukket på grunden, efter sigende et oprindeligt myndighedskrav da bygningen ikke skulle vække opsigt. Stilen er klassicistisk, men en pudsighed er, at vinduerne er smallere foroven end forneden. I 1885 blev bygningen tilbygget med et port- og trappehus og arkitekterne var da Frederik Levy (1851-1924) og Ove Petersen (1830-1892). Bygningen samt gitteret til Krystalgade blev fredet i 1939. Ad flere gange blev synagogen i perioden 1956-1970 restaureret af arkitekten Henning Meyer (f.1915). 

 

 

På stenpiller står jerngitteret der blev fredet i 1939.

Foto fra juli 2007

 

 

De i alt 12 søjler mod Krystalgade symboliserer Israels 12 stammer, der alle nedstammer fra Jacob.

Foto fra juni 2006

 

 

Med hebraisk indskrift står der oversat til dansk:

"Velsignet være den, som kommer i Guds navn"

Foto fra juli 2005

 

 

Bag synagogen ligger bygningen Meyers Minde, der opførtes 1924 af arkitekten Albert Oppenheim (1879-1956) efter tegninger af Frederik Levy, som døde samme år. Her var indtil 2008 plejehjem for personer af jødisk afstamning. På facaden kan man læse Stiftelsen Erkjendtligheden Meyers Minde 1825-1925. Der foreligger for øjeblikket hverken yderligere oplysninger eller billeder af Meyers Minde (pr. 2.december 2014).

 

 

 

Virksomheder                    

Meyers Minde er et plejehjem for beboere af jødisk afstamning og drives som en selvejende institution. Midlerne for tilvejebringelse af institutionen blev i 1813 testamenteret af hofråd og grosserer David Amsel Meyer (1755-1813). I november 2008 flyttede plejehjemmet til en nybygget ejendom på Østerbro, hvor det nu virker under navnet Deborah-centret. Flytningen begrundes med at en udvidelse her i Krystalgade blev afslået af Københavns Kommune.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978 (bind 2).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 173-174).

Indenfor murene - jødisk liv i Danmark 1684-1984. Udg. af Selskabet for dansk jødisk historie. C. A. Reitzels Forlag. 1984.

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014