Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

Broer

     

De broer som ligger indenfor de gamle volde er beskrevet nedenfor.

    

Bryghusbroen

Fik sit navn i 1963

 

 

Børnehusbroen   

Ligesom Børnehusbroen skaber Snorrebroen forbindelsen mellem de to dele af Christianshavn. Børnehusbroen nævnes første gang i 1780erne, og har altid udgjort en central rolle for den Christianshavnske trafik. Broen har navn efter Børnehuset, der indtil 1790 lå ved Torvegade. At denne anstalt var en vigtig institution i København, vidner også navnet Børnehustorvet om, som jo i dag hedder Christianshavns Torv.

 

Børnehusbroen set fra Lagkagehuset i Overgaden Oven Vandet

Foto fra august 2011

 

 

Børnehusbroen set fra Overgaden Oven Vandet i retning mod Holmen

Foto fra august 2011

 

 

Børnehusbroen

Postkort nr.4951 udgivet af Rudolf Olsen - ca.1930

 

 

Børsbroen

Mellem Børsgade og Havnegade ligger Børsbroen, der blev etableret i 1880 og i 1933 udvidet til den nuværende bredde.

 

 

Christian IVs Bro

 

 

Frederiksholms Bro 

Opført 1880

 

 

Gefionbroen

Gefionbroen er fra 1999 og en kopi (kun små ændringer) af den oprindelige, som blev bygget i 1895 og var tegnet og projekteret af civilingeniøren Asger S. Ostenfeld (1866-1931). Dog blev rækværket af støbejern genanvendt efter endt restaurering. Den originale bro havde en lidt anden placering end den nuværende.

 

 

Grønnebro

Bro ved Rosenborg Slot

 

 

Holmens Bro 

Holmens Bro er fra 1878 og blev tegnet af Vilhelm Dahlerup, som også tegnede nedennævnte Højbro.

 

 

Højbro 

Den nuværende Højbro er fra 1879 blev tegnet af Vilhelm Dahlerup (1836-1907), men siden middelalderen har der her været forskellige broer, der har forbundet Slotsholmen med Sjælland. Turen under Højbro hører med til en tur med havnerundfarten; fra selve broen er området omkring et studie værd i arkitektur og hyggeligt bymiljø. Broen blev gjort bredere en gang i 1960erne.

 

Højbro med husrækken fra Gammel Strand i baggrunden

Foto fra september 2005

 

 

Løver kan også være kede af det!

Foto fra maj 2005

 

 

 Den daværende Højbro ses her til venstre på et udsnit af van Wijks tegning af København, 1611. Nikolaj Kirke ses til højre.

 

 

Kastellet 

Broen ved Kongeporten er fra 1988 og en rekonstruktion af den oprindelige fra 1660erne. Via en modelsamling i Tøjhusmuseet kunne rekonstruktionen komme så tæt på den oprindelige bro, idet museet ligger inde med et modeludsnit af den oprindelige bro, hvor detaljer kunne ses, som eksempelvis tømmerets dimensioner, samlinger og beslag (side 157 i bogen Forsvaret i byggeriet - byggeriet i forsvaret).

 

Den 34 meter lange Sjællands Ravelins Bro blev rekonstrueret 1997-1999 efter originale tegninger af den bro, som blev bygget her i 1800-tallets midte. I forbindelse med udgravningsarbejdet fandt man reminiscenser fra den bro, som blev anlagt i 1660erne.

Ved indgangen ses den røde palisadeport, der ligeledes blev bygget efter originale tegninger af både beslag og samlinger.

 

 

Knippelsbro  

Med opførelse af denne den tredje Knippelsbro fra 1937, fik den samme ståsted som den første bro, der under Christian IV (1577-1648) blev bygget i 1618. Nærved lå brohuset som i 1641 købtes af Hans Knip, der har lagt navn til broen. Med købet forpligtede han sig til at betjene selve broen samt opkræve penge fra de passerende fartøjer. Den anden bro (opført 1868-1869) lå i umiddelbar forlængelse af Slotsholmsgade og gik over til den nu nedlagte Brogade på Christianshavn. I ældre tider var Knippelsbro en vigtig forbindelse til Amager, da københavnerne derude via natmænd og disses vogne fik tømt deres latriner.

Kaj Gottlob (1887-1976) er arkitekten bag den nuværende 115 meter lange bro, som har fået meget mindre at lave efter den drastiske afindustrialisering af havnen. Både broen og brohusene blev udført i jern af det hedengangne Burmeister & Wain (B & W), som lå mellem Overgaden Neden Vandet og havnen.

Billedtekster: Brohusene er beklædt med kobber.

                          Brohusenes koøjer er en reference til det maritime liv.

Fra Knippelsbro kan man se over til Langebro, der også skyldes Kaj Gottlob (et billede følger en gang i 2015 - pr. 3.januar 2015).

 

Knippelsbro med de karakteristiske irgrønne brohuse forbinder København med Christianshavn

Foto fra juli 2006

 

 

Den Knippelsbro som faldt til fordel for den nuværende var bygget 1868-1869

Postkort nr.67 udgivet af Otto Jensen - afsendt i 1917

 

 

 

Marmorbroen

Nicolai Eigtved (1701-1754) fik overdraget ansvaret for en bro mellem Frederiksholm og det første Christiansborg. Resultatet blev den elegante bro, der blev sandstensbeklædt med medaljonudsmykninger af billedhuggeren Louis-Augustin de Clerc (ca.1688-1771). Broens fortove blev belagt med norsk marmor - måske kommer navnet Marmorbroeb deraf - og kørebanen blev smukt brostensbelagt. Broen og de til Ridebaneanlægget forbundne pavilloner blev påbegyndt i 1739 og stod færdige i 1744; de udgjorde hovedindgangen til det første Christiansborg. Både Marmorbroen og pavillonerne blev restaureret 1978-1996 med Erik Hansen (f.1927) som ledende arkitekt.

 

Broen set fra Frederiksholms Kanal

Foto fra august 2006

 

 

Marmorbroen set fra Tøjhusbroen

Foto fra august 2006

 

 

Postkort nr. 34 udgivet af Frits Benzen - ca.1910 - ikke afsendt

 

 

Marmorbroen og pavillonerne set fra Stormbroen - til højre ses Frederiksholms Kanal.

Postkort af ukendt udgiver - afsendt i 1905

 

 

 

Nyhavnsbroen

 

Foto fra juni 2006

 

 

Vandstandsmåler

Foto fra juni 2006

 

 

 

Prinsens Bro  

Opført 1682 og kaldes også for Tøjhusbroen.

 

Prinsens Bro/Tøjhusbroen

Postkort fra ca.1920

 

 

Frederiksholms Kanal med Tøjhusbroen

Postkort nr.576 udgivet af A.Vincent - afsendt i 1908

 

 

 

Snorrebroen   

Ligesom Børnehusbroen skaber Snorrebroen forbindelsen mellem de to dele af Christianshavn og forbinder ligeledes den todelte Sankt Annæ Gade. Snorrebroen hedder den fordi den var bygget af en privatmand, som en trafikåre for hans gående arbejdere, og var forsynet med en snorre i hver ende til at forhindre hestekørsel.

 

Snorrebroen

Foto fra august 2006

 

 

Snorrebroen

Foto fra august 2011

 

 

Snorrebroen

Foto fra august 2011

 

 

Stormbroen   

Broen - der forbinder Frederiksholms-kvarteret med Slotsholmen - blev sammen med Stormgade anlagt i 1681. Broen var dog så dårligt konstrueret, at håndværksmestrene blev dømt til at bygge den om. Den nuværende bro er fra 1918 og blev tegnet af rådhusarkitekten Martin Nyrop (1849-1921). Både bro og gade er opkaldt efter svenskernes storm på København i natten mellem 10. og 11.februar 1659, hvor begivenhederne netop her var koncentreret.

 

 

Tøjhusbroen  

Se under Prinsens Bro.

 

 

Wildersbro  

Broen blev bygget i 1903 og har navn efter skibsværftsejerne - far og søn - Carl Wilder (ca.1698-1765) og Lars Wilder (1738-1810) .

 

Wildersbro

Foto fra august 2006

 

 

Wildersbro set fra Christianshavns Kanal

Foto fra august 2011

 

 

Wildersbro

Foto fra august 2011

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 368-369 om Knippelsbro).

Forsvaret i byggeriet - byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste 1952-2002. T. Jacobsen. Forsvarets Bygningstjeneste. 2002.

København før og nu - og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

Nye krøniker fra det gamle København. M. Vogelius. J. H. Schultz Forlag. 1927.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2015